Jak podaje MEiN 96,7% szkół podstawowych i 97,3% szkół ponadpodstawowych funkcjonuje w trybie stacjonarnym. W całej Polsce zaledwie 19 szkół przeszło na tryb pracy zdalnej. – Nie ma szans w najbliższej przyszłości na to, żebyśmy systemowo dzieci znów przekazali rodzicom i zamknęli w czterech ścianach – zapewnia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

nauka stacjonarna

Czy nauka stacjonarna na dobre zagości w polskich szkołach?

Dzieci i młodzież będą chodzili stacjonarnie do szkół. To nie jest kwestia tylko MEiN, to jest stanowisko ministra Adama Niedzielskiego (...) i pana premiera  całego rządu. Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną – zapewnia Minister Przemysław Czarnek. Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na dane od kuratorów, podkreśla, że zdecydowana większość szkół funkcjonuje w trybie stacjonarnym.

Analizując wyniki badań, które zostały przeprowadzone w przeddzień powrotu uczniów do szkoły, widzimy, że uczniowie w większości chcieliby edukacji tradycyjnej – stacjonarnej. Pierwsze zachwyty swobodą podczas lekcji zdalnych ustąpiły miejsca refleksjom związanym z niedaleką przyszłością edukacyjną. Perspektywa wielomiesięcznej nauki na odległość stała się zjawiskiem postrzeganym negatywnie. Uczniowie zdali sobie sprawę z wykluczenia społecznego oraz obniżonych perspektyw edukacyjno-zawodowych. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

 
Egzaminy próbne z Operonem przeprowadzane stacjonarnie

Tegoroczni ósmoklasiści oraz maturzyści przez wiele miesięcy uczyli się zdalnie. W związku z tym weryfikacja ich postępów i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co uczniowie powinni powtórzyć, natomiast dla uczniów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki.

Próbna Matura z Operonem oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty zostaną przeprowadzone stacjonarnie we wszystkich szkołach w tych samych dniach, aby wiernie odwzorować atmosferę i procedury egzaminów państwowych. Egzaminy próbne zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

Próbna Matura z Operonem – 22–25 listopada 2021 r.:

22 listopada – język polski;

23 listopada – matematyka;

24 listopada – język angielski i język niemiecki;

25 listopada – przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty – 6–8 grudnia 2021 r.:

6 grudnia – język polski;

7 grudnia – matematyka;

8 grudnia – język angielski i język niemiecki.

 
Egzaminy próbne przeprowadzane z Wydawnictwem Operon w pełni odzwierciedlają egzamin państwowyarkusze są zgodne z aktualnymi wymaganiami i procedurami CKE. Arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są dostarczane do szkół w całej Polsce w tym samym dniu w zabezpieczonych paczkach dzień przed egzaminem – zgodnie z procedurami CKE.

Ponadto szkoły, które wezmą udział w egzaminach próbnych oraz wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają:

  • szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy oraz wszystkich zgłoszonych uczniów;
  • plan powtórzeniowy dla każdej klasy, dostosowany do wyników uczniów;
  • certyfikat jakości;
  • wyróżnienie poprzez obecność w rankingach ogólnopolskich i wojewódzkich;
  • darmowy dostęp do platform e-learningowych dla każdego ucznia: takzdam.pl dla ósmoklasistów oraz gieldamaturalna.pl dla maturzystów.

 
Zapisy trwają! Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Więcej na temat Próbnej Matry z Operonem przeczytają Państwo TUTAJ, a na temat Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminy Ósmoklasisty TUTAJ.

Źródło:

MEiN, https://www.facebook.com/photo/?fbid=240863658071273&set=pcb.240863718071267 (dostęp 18.10.2021)