Dodatek „na start” oraz minimum 300 złotych za wychowawstwo to tylko niektóre ze zmian
w prawie, które powinni poznać wszyscy nauczyciele. Na stronie sejmu został opublikowany scalony tekst Karty Nauczyciela.

 

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowany tekst ustawy Karta Nauczyciela to suma wszystkich ostatnich zmian. Związane są one przede wszystkim z nowelizacją ustawy
o prawie oświatowym z 22 listopada 2018 r. oraz nowelizacją Karty Nauczyciela z 13 czerwca 2019 r. Pisaliśmy o nich TU i TU.

sejm Polski

Przypominamy najważniejsze z wprowadzonych modyfikacji w tekście ustawy Karta Nauczyciela:

  • ustanowienie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł
  • jednorazowy dodatek „na start” dla nauczyciela stażysty w wysokości 1000 zł netto
  • skrócenie ścieżki awansu zawodowego – będzie można go wypracować w ciągu 10 lat
  • oddzielenie oceny pracy od awansu zawodowego
  • zmiany w ocenie pracy nauczyciela – unieważnione zostały obligatoryjność oceny oraz kryteria oceny.

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o Karcie Nauczyciela zostało opublikowane
w Dzienniku Ustaw.

 
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl