ministerstwo edukacji narodowej
Prezydent 4 lipca podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Karty Nauczyciela dotyczy przede wszystkim płac, awansu zawodowego oraz oceny pracy.

 

Zmiany w obrębie wynagrodzeń

Od września nauczyciele otrzymają podwyżki. Do końca roku średnie wynagrodzenie ma zwiększyć się o 9,6%. Oznacza to, że, w zależności od stopnia zawodowego, nauczyciele będą zarabiać:

  • stażysta – 2782 zł brutto (wzrost pensji o 244 zł),
  • kontraktowy – 2682 zł brutto (wzrost pensji o 251 zł),
  • mianowany – 3250 zł brutto (wzrost pensji o 285 zł),
  • dyplomowany – 3817 zł brutto (wzrost pensji o 334 zł).

Dodatkowo została określona minimalna kwota dodatku, który będzie wypłacany wychowawcom. Stawka nie może być niższa niż 300 zł. Także nauczyciel stażysta otrzyma dodatek do wynagrodzenia – będzie to jednorazowo wypłacane 1000 zł „na start”.

Skrócenie ścieżki awansu zawodowego

Awans zawodowy będzie można wypracować w ciągu 10 lat. Skrócone zostały okresy pracy niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień zawodowy – na nauczyciela mianowanego do 2 lat, a nauczyciela dyplomowego – do roku. Staż na nauczyciela kontraktowego został zredukowany do 9 miesięcy. Ocena dorobku zawodowego zastąpi ocenę pracy.

Ocena pracy nauczyciela

Zniesiona została obligatoryjność pracy nauczyciela. Wciąż wpływ na ocenę pracy nauczyciela będzie miała opinia rady rodziców. Ma wrócić trzystopniowa skala oceny. Przywrócono także ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 

Uzasadnienie zmiany ustawy dostępne jest na stronie kancelarii prezydenta.

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie. Dokument dostępny jest na stronie senatu

Źródło: MEN.