Najlepsze efekty dają systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy! Na stronie egzaminy.operon.pl udostępniliśmy diagnozy dla klas 6–8 szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki. Materiały są bezpłatne, dostępne po zalogowaniu. Mają Państwo także możliwość wprowadzenia ich wyników do systemu umożliwiającego monitorowanie postępów uczniów.

 

Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Na początku roku zachęcamy do przeprowadzenia diagnoz z języka polskiego i matematyki.
 

Diagnozy dla uczniów klas 6–8 szkoły podstawowej

Na stronie egzaminy.operon.pl zostały udostępnione diagnozy z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas 6–8 szkoły podstawowej. Są to przekrojowe testy weryfikujące wiedzę, przeprowadzane na początku roku szkolnego; w klasie 6 diagnoza z języka polskiego składa się z 12 zadań i można ją przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 diagnoza liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut. Diagnozy z matematyki składają się z 9 zadań w klasie 6 oraz 18 zadań w klasie 7 i 8.

Aby pobrać diagnozy, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl oraz przejść do zakładki DIAGNOZY I TESTY. Dostęp do diagnoz i testów jest bezpłatny i dostępny dla zalogowanych użytkowników. Po pobraniu oraz przeprowadzeniu diagnozy mogą Państwo wprowadzić jej wyniki, stworzyć profil ucznia, a także wygenerować raporty dla klasy.

diagnozy

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem – zapisy trwają!

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty wraz z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy oraz postępów ucznia. Po wpisaniu do systemu wyników z poszczególnych diagnoz, testów i dwóch edycji egzaminu próbnego prezentowane są raporty i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. Wierzymy, że cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2023 r.

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zapewnia:

  • oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym;
  • możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;
  • diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia;
  • możliwość weryfikacji postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu państwowego dzięki organizacji II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem;
  • dostęp do arkuszy i kart odpowiedzi w wersji elektronicznej;
  • porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołami w całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym są udostępniane raporty, statystyki i rankingi szkół);
  • promocję szkół,których uczniowie osiągają wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim, dzięki corocznie publikowanym rankingom ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

 
Zapisy trwają! Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła musi zgłosić liczbę uczniów, którzy przystąpią do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Więcej informacji na temat programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl.