zapisy do probnej matury 2019
Aby pomóc w przygotowaniu uczniów do osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, proponujemy kompleksowy autorski program wspierający nauczycieli w pracy z maturzystami. 

 

 

 
Rozpoczęliśmy już zapisy do dwunastej edycji Próbnej Matury z Operonem. Co roku w projekcie bierze udział około 70% uczniów z całej Polski. Co sprawia, że jest on tak ważnym wydarzeniem dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów klasy maturalnych?
 

Na program przygotowujący do egzaminu dojrzałości składają się z trzy etapy:

1. Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem przeprowadzana w dniach 19–22 listopada 2019 r.

2. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury, uzupełnionych o plan powtórzeniowy dla każdej klasy.

3. II edycja Próbnej Matury służąca weryfikacji postępów w nauce – 3 marca 2020. 

 
Próbna Matura z Operonem sprawdza stopień opanowania materiału przez uczniów dzięki rozwiązywaniu zadań z arkuszy egzaminacyjnych opracowanych zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Dlaczego warto przystąpić do Próbnej Matury z Operonem?
 • przebieg identyczny z egzaminem państwowymjako jedyny zewnętrzny egzamin próbny ma arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce w zabezpieczonych paczkach dzień przed egzaminem – zgodnie z procedurami CKE,
 • próba generalna – pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,
 • plan powtórzeniowy – wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje obszary do dalszej pracy z uczniami,
 • raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,
 • prosty system do automatycznego sprawdzania prac oraz  diagnozowania stopnia opanowania materiału przez uczniów,
 • certyfikaty potwierdzające wysoką jakość kształcenia,
 • szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat, przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły,
 • promocja szkoły – rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie,
 • bezpłatne egzaminy kończące wybrane kursy internetowe organizowane przez Operon.
   

 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Próbnej Matury z Operonem na stronie egzaminy.operon.pl lub u swojego osobistego konsultanta.