Ten rok jest wyjątkowy dla maturzystów i nauczycieli przygotowujących ich do egzaminów. Wprowadzane zmiany zawsze wiążą się z niepewnością, a co za tym idzie – z większym stresem. Powszechnie wiadomo, że jedną z najlepszych metod radzenia sobie ze stresem i zmianami jest oswojenie się z nimi. Próbna Maturą z Operonem to możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed maturą w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Sprawdź, jakie korzyści niesie zapisanie Twojej szkoły na egzamin próbny, który odbędzie się 22–25 listopada 2022.

 

Próbna Matura z Operonem – korzyści dla maturzystów

Zapisując szkołę do Próbnej Matury z Operonem, uczniowie zyskują możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Arkusze maturalne są zgodne z wymogami CKE oraz MEiN. Wyjątkowy rok wymaga wyjątkowych rozwiązań, dlatego w tym roku szkolnym arkusze egzaminacyjne dostarczone do szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem będą dostosowane zarówno dla uczniów zdających maturę według starej, jak i nowej formuły:

  • dla szkół ponadgimnazjalnych (formuła 2015),
  • dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023).

 
Wszystkie szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (a więc m.in. do losowania miejsc, wyłączenia telefonów komórkowych, wprowadzenia wymogu stroju galowego). Próbna Matura z Operonem to także okazja do zweryfikowania w praktyce wyboru przedmiotów zdawanych na maturze – arkusze egzaminacyjne przygotowano aż z 11 przedmiotów. Maturzyści, pisząc egzamin próbny, mają szansę oswojenia emocji i presji czasowej towarzyszącej podczas egzaminu państwowego. Wynik egzaminu próbnego może być dla wielu uczniów sygnałem, który mówi – nie ma na co czekać, trzeba zabrać się do nauki!

baner pm

 
Próbna Matura z Operonem – wsparcie dla nauczycieli

Próbna Matura z Operonem to nie tylko arkusze egzaminacyjne – to kompleksowy program wsparcia przygotowań do egzaminu dojrzałości. W ramach programu nauczyciele zyskują możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego, a także otrzymują dostęp do narzędzi ułatwiających pracę. Udostępniamy m.in. moduł raportowy, w którym – po wprowadzeniu wyników egzaminów – można wygenerować przejrzyste raporty dotyczące wyników szkoły, klas i uczniów. Raporty pomogą oszczędzić czas, dostarczą wskazówek do dalszej pracy z uczniami, wesprą w diagnozowaniu luk kompetencyjnych. Mogą stać się także wartościową pomocą ułatwiającą prezentowanie i omawianie danych w trakcie rad pedagogicznych czy spotkań z rodzicami.

Szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymają w marcu 2023 r. możliwość pobrania dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych z platformy egzaminy.operon.pl. Wybór sposobu ich wykorzystania pozostaje w gestii szkoły – można przeprowadzić w szkole kolejny egzamin próbny w dowolnie ustalonym terminie lub np. przekazać arkusze uczniom do pracy w domach. Druga edycja Próbnej Matury to możliwość weryfikacji wiedzy i kompetencji uczniów tuż przed majowymi egzaminami.
 

Próbna Matura z Operonem – benefity dla Dyrektora szkoły

Próbna Matura z Operonem to także możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed egzaminem państwowym. Dzięki niej Dyrekcja ma możliwość sprawdzenia wszystkich aspektów organizacyjnych związanych z egzaminem – tylko w ramach Próbnej Matury z Operonem arkusze egzaminacyjne są dostarczane w formie papierowej do szkół w całej Polsce w tym samym dniu (analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego).

Szkoły, które wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają szczegółowe raporty dotyczące wyników szkoły, przeznaczone do wyłącznej dyspozycji Dyrektora (m.in. wyniki na tle województwa i kraju, porównanie średnich wyników klas, zestawienie wyników szkoły na przestrzeni lat). Szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymują certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat „Skuteczna szkoła” dla szkół, które wprowadzą wyniki. Udział w Próbnej Maturze z Operonem to także obecność szkoły w rankingu ogólnopolskim i rankingach wojewódzkich. Ponadto każdego roku szkoły z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach otrzymują listy gratulacyjne.

Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona. Wystarczy zalogować się lub założyć konto na stronie www.konto.operon.pl, podając dane wymagane w formularzu logowania, oraz wypełnić formularz znajdujący się w „Moje zgłoszenia”. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, dokonujący zgłoszenia deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem.

Zgłoszenia do Próbnej Matury z Operonem przyjmujemy do 23 października 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.