Od wtorku do czwartku ósmoklasiści z całego kraju pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki
i języka obcego. Jak wyglądał Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem i jak generować raporty oraz plany powtórzeniowe? 

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbył się w dniach 3-5 grudnia. Była to druga edycja. Dyrektorzy szkół mieli możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed egzaminem ósmoklasisty w 2020 r. dzięki formule identycznej jak podczas egzaminu państwowego. Arkusze egzaminacyjne były dostarczone w formie papierowej w tym samym dniu do szkół w całej Polsce. Pozwoliło to sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Arkusze wraz z modelami odpowiedzi zostały opublikowane godzinę po każdym egzaminie na portalu takzdam.pl oraz TUTAJ.

Dzięki temu egzaminowi nauczyciele mogą sprawdzić poziom wiedzy uczniów. Był to jedyny egzamin zewnętrzny przeprowadzany zgodnie
z wytycznymi CKE. Ponadto po wprowadzeniu wyników do specjalnego systemu w prosty i szybki sposób nauczyciel może wygenerować przejrzyste raporty i podsumowania, które będą nie tylko cennym materiałem diagnostycznym, lecz także istotną informacją o postępach ucznia do przekazania rodzicom podczas zebrania.

Dodatkowo szkoły, które wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat przeznaczone
do wyłącznej dyspozycji dyrektora szkoły. Wzorem ubiegłej edycji również w tym roku wystawione zostaną certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów.

baner wprowadz wyniki peo
Generowanie raportów i planów powtórzeniowych

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje próbny egzamin, zachęcamy nauczycieli do wprowadzenia wyników swoich  uczniów
do specjalnego panelu na stronie egzaminy.operon.pl, który jest dostępny po zalogowaniu się.

Po wprowadzeniu wyników swoich uczniów nauczyciele otrzymają szczegółowy raport z podsumowaniem szkoły, klasy i uczniów. Dzięki informacjom zawartym w raporcie nauczyciele będą mogli szybko wskazać zadania sprawiające uczniom najwięcej trudności i wdrożyć plan powtórzeniowy opracowany przez Operon. Plan zawiera dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Nauczyciele mają także możliwość pobrania raportów i planów indywidualnych dla każdego ucznia. Dzięki temu przygotowania
do egzaminu państwowego będą jeszcze skuteczniejsze.

 

Jak wprowadzić wyniki egzaminu?
 
infografika wprowadz wyniki

 

  1. Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl.
  2. Należy zalogować się do swojego konta i następnie przejść do zakładki Szkoła podstawowa ‒ Klasy 4‒8, następnie do sekcji Wprowadź wyniki egzaminu. Aby móc przejść do wprowadzania wyników, na danym koncie musi być dodana szkoła, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie.
  3. Po wybraniu szkoły, przedmiotu i zakresu należy dodać klasę. Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia). Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu.
  4. Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat. Raportów należy szukać w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów. Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. na:
  • plan powtórzeniowy ze wszystkich zdawanych przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
  • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,
  • certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.

 
5. Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu wygenerowanego przez nauczyciela. Kody są generowane automatycznie dla każdego ucznia, którego wyniki zostały wprowadzone do panelu. Są one dostępne na stronie egzaminy.operon.pl w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły.

 
Uczniowie, których wyniki zostały wprowadzone do panelu, otrzymują tymczasowy kod dostępu do  interaktywnej platformy edukacyjnej
‒ TakZdam.pl ‒ pomagającej w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty w atrakcyjny i skuteczny sposób (kod jest ważny do 31.12.2019).
Po zalogowaniu do strefy nauki każdy uczeń może ćwiczyć online dodatkowe zadania, pobierać arkusze egzaminacyjne oraz korzystać
z wyszukiwarki wzorów i potrzebnej teorii. Dodatkową motywacją do rozpoczęcia nauki są indywidualne statystyki pokazujące, ile materiału udało się przerobić, a ile pracy zostało jeszcze do wykonania. Zamieszczone na stronie informacje dotyczące planów nauki czy technik zapamiętywania pozwalają efektywnie przyswajać kolejne porcje materiału – aż do samego egzaminu. Zadania można rozwiązywać na komputerze, tablecie, a nawet na komórce. Umieszczony na stronie zegar wskazuje liczbę dni pozostałych do egzaminu.

publikacje tak zdam

W przygotowaniach pomagają sprawdzone publikacje przygotowujące do egzaminu ‒ Niezbędnik z teorią
i Repetytorium Operonu. Zostały opracowane tak, by uczeń korzystający z publikacji mógł jak najlepiej przygotować się do egzaminu – bez względu na to, czy powtarza materiał pod okiem nauczyciela, czy robi to samodzielnie. Do publikacji dołączono kod dostępu do platformy internetowej www.takzdam.pl.

Publikacje, platforma edukacyjna oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty stanowią sprawdzony sposób na naukę i powtórkę materiału przed egzaminem ósmoklasisty w 2020 r.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu uzyskają Państwo na stronie egzaminy.operon.pl
lub u osobistego konsultanta.