maturzysci piszacy egzamin
Na stronie MEiN opublikowano
harmonogram działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE.

 
 
 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończyły się prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum). W związku z tym na stronie MEiN przedstawiono harmonogram działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023) przygotowany przez CKE:

 • 25 lutego 2022 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ogłoszone projekty aneksów do Informatorów zawierające informację o zmianach dotyczących m.in.:
     a) kształtu arkuszy maturalnych – liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.;
     b) listy struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych;
     c) przykładowych zadań zawartych w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach).
   
 • 4 marca 2022 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną opublikowane arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych. Materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych w formacie mp3 oraz zasady oceniania) obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
   
 • Od października 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz sesje doszkalające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w Formule 2023. Do końca czerwca 2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne szkolenia (dla ponad 6 000 osób), w tym dla egzaminatorów maturalnych z języka polskiego.
   
 • Od 28 do 30 września 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym. Materiały do przeprowadzenia takiej wstępnej diagnozy (wyłącznie w wersji standardowej), w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ich przeprowadzenie jest dobrowolne.
   
 • Od 12 do 22 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania próbnej matury zostanie udostępniony w listopadzie 2022 r. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w listopadzie 2022 r. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00.
   
 • W lutym i marcu 2022 r. planowane jest przeprowadzenie serii spotkań z ekspertami i doradcami ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju, dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

Wszelkie pytania dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 można również kierować do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (sekretariat@cke.gov.pl). 

 

Źródła:

 1. CKE, Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 (dostęp: 12.01.2022).
 2. MEiN, Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca działań związanych z wprowadzaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 (dostęp: 12.01.2022).