Już dziś o godzinie 9.00 ósmoklasiści z całej Polski zmierzą się z egzaminem próbnym z języka polskiego. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

 

Udział w egzaminie próbnym to skuteczna forma motywacji do nauki przed egzaminem państwowym – uzupełnienia ewentualnych luk w wiedzy, doszlifowania umiejętności. Wszystkim ósmoklasistom życzymy połamania piór!

baner PEO

 

Jak wygląda harmonogram tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?

W tym roku Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2021 r. według następującego harmonogramu:

6 grudnia – język polski
godz. 09.00: Egzamin z języka polskiego (120 minut)

7 grudnia – matematyka
godz. 09.00: Egzamin z matematyki (100 minut)

8 grudnia – język angielski i język niemiecki
godz. 09.00: Egzamin z języka obcego (90 minut)
 

Harmonogram znajdą Państwo również TUTAJ.

 
Próba generalna przed egzaminem państwowym

Arkusze egzaminacyjne przygotowane przez Wydawnictwo Operon zostały opracowane przez doświadczonych autorów, zgodnie z najnowszymi wymaganiami CKE oraz MEiN. Co roku odbywa się standaryzacja arkuszy próbnych, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że stanowią one wierne odwzorowanie arkuszy egzaminacyjnych. Analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego, arkusze zostały dostarczone w formie papierowej do szkół w całej Polsce w tym samym dniu.

Wszystkie szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a więc:

  • otwarcia odpowiedniej paczki w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30;
  • do losowania miejsc;
  • wprowadzenia zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań innym uczniom – tym celu należy wywiesić na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce;
  • wprowadzenia wymogu stroju galowego.

 
Wraz z arkuszami są dostarczane instrukcje dla dyrektora oraz nauczyciela zawierające najważniejsze informacje.
 

Gdzie będą udostępnione tegoroczne arkusze egzaminacyjne?

Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do egzaminu próbnego. Wszystkie zgłoszone szkoły mają zagwarantowane otrzymanie arkuszy egzaminacyjnych w wersji drukowanej i elektronicznej, wraz z zasadami oceniania oraz nagraniami do języków obcych.
 

Co zrobić w sytuacji przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej? 

Jeśli przeprowadzenie egzaminów próbnych nie będzie możliwe w wyznaczonych wcześniej terminach, decyzję dotyczącą daty ich przeprowadzenia podejmie Dyrektor szkoły.
 

II edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem

Szkołom biorącym udział w egzaminie próbnym zostaną udostępnione również dodatkowe arkusze (w wersji elektronicznej PDF) w marcu 2022 r. do przeprowadzenia drugiej edycji egzaminu w celu weryfikacji postępów uczniów.
 

Wprowadzanie wyników – korzyści dla nauczyciela i ucznia

Panel do wprowadzania wyników przez nauczycieli będzie dostępny od dziś od godziny 15.00 na stronie egzaminy.operon.pl. Formularz do wpisywania wyników jest anonimowy – wyniki danego ucznia będą oznaczone jedynie jego numerem w dzienniku.

Po wprowadzaniu wyników otrzymają Państwo:

  • szczegółowe raporty dla klasy i indywidualne raporty dla każdego ucznia,
  • plany powtórzeniowe opracowane na podstawie wprowadzonych wyników uczniów.

 
Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadź wyniki”. Moduł klucza interaktywnego (e-klucz) pozwala sprawdzać prace uczniów. Aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności, należy pamiętać o tym, że:

  • wprowadzenie wyników jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportów i planów powtórzeniowych;
  • wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl; na swoim koncie trzeba mieć dodaną szkołę, w której odbywa się egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem); należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie;
  • wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia);
  • każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu, logując się na swoim koncie w serwisie Operon.pl.

 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.