Już dziś o godzinie 9.00 maturzyści z całej Polski zmierzą się z tym, co czeka ich na egzaminie maturalnym. Próbna Matura z Operonem rozpoczyna się egzaminem z języka polskiego. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

                          

Udział w egzaminie próbnym to skuteczna forma motywacji do nauki przed egzaminem państwowym – uzupełnienia ewentualnych luk w wiedzy, doszlifowania umiejętności. Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!

                    
                       
Jak wygląda harmonogram tegorocznej edycji Próbnej Matury z Operonem? 

W tym roku Próbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 22–25 listopada 2021 r. według następującego harmonogramu:

22 listopada – język polski

godz. 09.00: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

godz. 14:00: Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

23 listopada – matematyka

godz. 09.00: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

godz. 14.00: Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

24 listopada– język angielski i język niemiecki

godz. 09.00: Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

godz. 14.00: Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

 

25 listopada– przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

godz. 09.00: Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

 

*Egzamin z informatyki składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część – 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.

Harmonogram znajdą Państwo również TUTAJ.

                                  

Próbna Matura z Operonem to próba generalna przed egzaminem państwowym     

Arkusze egzaminacyjne przygotowane przez Wydawnictwo Operon zostały opracowane przez doświadczonych autorów, zgodnie z najnowszymi wymaganiami CKE oraz MEiN. Co roku odbywa się standaryzacja arkuszy próbnych, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że stanowią one wierne odwzorowanie arkuszy maturalnych. Analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego, arkusze zostały dostarczone w formie papierowej do szkół w całej Polsce w tym samym dniu.

Wszystkie szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a więc:

otwarcia odpowiedniej paczki w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30;

- do losowania miejsc;

- wprowadzenia zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań innym uczniom – tym celu należy wywiesić na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce;

- wprowadzenia wymogu stroju galowego.

Wraz z arkuszami są dostarczane instrukcje dla dyrektora, nauczyciela oraz dla zespołu nadzorującego przebieg egzaminu z informatyki, dotyczące przebiegu egzaminów oraz zawierające najważniejsze informacje.

                           

Gdzie będą udostępnione tegoroczne arkusze maturalne? 

Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu. Wszystkie szkoły zgłoszone do Próbnej Matury z Operonem mają zagwarantowane otrzymanie arkuszy egzaminacyjnych w wersji drukowanej i elektronicznej, wraz z zasadami oceniania oraz nagraniami do języków obcych.

                                                    

Co zrobić w sytuacji przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej? 

Jeśli przeprowadzenie egzaminów próbnych nie będzie możliwe w wyznaczonych wcześniej terminach, decyzję dotyczącą daty ich przeprowadzenia podejmie Dyrektor szkoły.

                           
    
II edycja Próbnej Matury z Operonem 

Szkołom biorącym udział w egzaminie próbnym zostaną udostępnione również dodatkowe arkusze (w wersji elektronicznej PDF) w marcu 2022 r. do przeprowadzenia drugiej edycji egzaminu w celu weryfikacji postępów uczniów.

                         

Wprowadzanie wyników – korzyści dla nauczyciela i ucznia

Panel do wprowadzania wyników przez nauczycieli będzie dostępny dziś od godziny 15.00 na stronie egzaminy.operon.pl. Formularz do wpisywania wyników jest anonimowy – wyniki danego ucznia będą oznaczone jedynie jego numerem w dzienniku.

Po wprowadzaniu wyników otrzymają Państwo:

  • szczegółowe raporty dla klasy i indywidualne raporty dla każdego ucznia,
  • plany powtórzeniowe opracowane na podstawie wprowadzonych wyników uczniów.

                              
Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadź wyniki”. Moduł klucza interaktywnego (e-klucz) pozwala sprawdzać prace uczniów. Aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności, należy pamiętać o tym, że:

- wprowadzenie wyników jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportów i planów powtórzeniowych;

- wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl; na swoim koncie trzeba mieć dodaną szkołę, w której odbywa się egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Próbnej Matury z Operonem); należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie;

- wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia);

- każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu, logując się na swoim koncie w serwisie Operon.pl.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.