logo probna matura z operonem
Jak co roku Operon organizuje Ogólnopolską Próbną Maturę dla uczniów liceów i techników. Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny i jedyny w Polsce system przygotowań do matury. Co roku przystępuje do niego
70% uczniów z klas maturalnych.

 

 
W 2019 roku program przygotowań do egzaminów państwowych to zarówno Próbny Egzamin, jak również publikacje egzaminacyjne. Oferujemy także  narzędzia dla nauczyciela umożliwiające sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów oraz plany powtórzeniowe z obszarów, nad którymi trzeba popracować.

Kompleksowy program przygotowań do matury składa się z trzech etapów:

1.     Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem przeprowadzana w dniach 19–22 listopada 2019.

2.     Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury uzupełnionych o plan powtórzeniowy dla każdej klasy.

3.     II edycja Próbnej Matury służąca weryfikacji postępów w nauce.

 
W tym roku dzięki Próbnej Maturze uczniowie mogą nie tylko sprawdzić poziom swojej wiedzy, ale także otrzymać wsparcie w dalszych przygotowaniach. Nauczyciele, którzy wprowadzą wyniki swoich uczniów, uzyskają raport z wynikami klasy uzupełniony o plan powtórzeniowy. Będzie on zawierał dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Dodatkowo, wszyscy uczniowie zgłoszeni do programu po Maturze Próbnej otrzymają indywidualny raport ze swoimi wynikami oraz dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej zadania i treści powtórzeniowe ze wszystkich przedmiotów, które mogą zdawać na Maturze Próbnej. Poza raportami dla uczniów oraz klas, jak co roku, dyrektorzy szkół otrzymają do wyłącznej dyspozycji raporty z wynikami szkoły. Sporządzone zostaną również rankingi
– ogólnopolski i wojewódzkie.

Aby wziąć udział w programie, szkoła musi zadeklarować liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem.

Wszelkie informacje na temat tegorocznej edycji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u swojego osobistego konsultanta.
 

Zapoznaj się z harmonogramem edycji 2019/2020
harmonogram pm
harmonogram pm
harmonogram pm