Każdy ósmoklasista czekał wyjątkowo długo na tegoroczne egzaminy. Nadszedł czas, w którym absolwenci poznają wyniki. Zostały one opublikowane w piątek 31 lipca na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

 

Egzamin ósmoklasisty w 2020 roku rozpoczął się 16 czerwca i zakończył dwa dni później testem z języka obcego. Warto wspomnieć, że w 2020 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów w całej Polsce. Teraz przyszedł moment prawdy dla wszystkich ósmoklasistów – absolwenci szkół podstawowych poznają oficjalne wyniki egzaminu.
 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

wyniki lupa

1. Należy wejść na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

2. Po wejściu na oficjalną stronę internetową OKE należy wpisać swój identyfikator i hasło. Identyfikatorem jest numer PESEL ucznia, natomiast hasło zostało przekazane każdemu uczniowi indywidualnie przez szkołę.

3. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Wyniki można także sprawdzić logując się w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła, które uczniowie klasy ósmej otrzymali od dyrektora szkoły.
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Do 4 sierpnia do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której kandyduje dany absolwent. Natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej zostaną udostępnione 12 sierpnia.
 

Egzamin ósmoklasisty – co nas czeka w kolejnych latach?

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

 
Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego – zmiany w zakresie lektur obowiązkowych
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego
  • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  
W ramach programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty Wydawnictwa Operon również zostaną wprowadzone zmiany. Już w kolejnym roku szkolnym będą mieli Państwo możliwość przeprowadzenia diagnoz z biologii, historii i geografii w klasach 6 i 7! A to dopiero początek naszych propozycji.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie egzaminy.operon.pl.