usmiechnieci uczniowe kciuk do gory
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty jest przeprowadzany
we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach 3–5 grudnia.

  
 

 
Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie. Nie udzielamy zgody na przeprowadzenie egzaminu we wcześniejszym terminie, gdyż stwarza to ryzyko opublikowania treści zadań, co z kolei spowoduje zafałszowanie wyników egzaminu w tych szkołach, w których egzamin odbywa się zgodnie z procedurą. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty:

  • przebiega w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie;
  • jest uzupełniony o plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do dalszej pracy;
  • obejmuje także II edycję egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym.
 
 
Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 
 
od 28 listopada do 2 grudnia 2019 r.

– dostarczenie zabezpieczonej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych

3 grudnia:

09.00–11.00 – egzamin z języka polskiego (120 minut)

4 grudnia:

09.00–10.40 – egzamin z matematyki (100 minut)

5 grudnia:

09.00–10.30 – egzamin z języka obcego (90 minut)

12 stycznia 2020 r.

zamknięcie panelu do wpisywania wyników

 

Procedury bezpieczeństwa

Arkusze egzaminacyjne opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminu ósmoklasisty są dostarczane
 do Państwa w dniach od 28 listopada do 2 grudnia za pośrednictwem kuriera, w zabezpieczonych paczkach, na adres podany podczas zgłaszania szkoły do egzaminu.

  • Każda paczka zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniej paczki w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30.
  • Zgodnie z procedurą CKE zalecamy losowanie miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
  • Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań innym uczniom ani nie publikowali ich na portalach społecznościowych. W tym celu należy wywiesić
    na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce.

 

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?
ikonka harmonogram

We wszystkich szkołach w Polsce Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg egzaminu państwowego oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie. Nie udzielamy zgody na przeprowadzenie egzaminu we wcześniejszym terminie, gdyż stwarza to ryzyko opublikowania treści zadań, co z kolei spowoduje zafałszowanie wyników egzaminu w tych szkołach, w których egzamin odbywa się zgodnie z procedurą. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak, jak podczas egzaminu państwowego: odświętne przygotowanie sal, rekomendowanie uczniom uroczystego stroju, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować.
 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Arkusze wraz z modelami odpowiedzi dla uczniów zostaną opublikowane godzinę po każdym egzaminie na portalu takzdam.pl oraz TUTAJ.

Nauczycieli zachęcamy do pobierania modeli odpowiedzi oraz kartotek, a także do skorzystania z elektronicznego systemu wprowadzania wyników na stronie egzaminy.operon.pl.

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu wygenerowanego przez nauczyciela. Kody są generowane automatycznie dla każdego ucznia, którego wyniki zostały wprowadzone do panelu. Są one dostępne na stronie egzaminy.operon.pl w zakładce zobacz wyniki: szkoły, klasy i ucznia.
 

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

ikonka wprowadz wyniki egzaminu

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. na:

– plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,

– obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,

– certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.
 

Kto może wprowadzać wyniki?

Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl. Na swoim koncie muszą mieć dodaną szkołę, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, należy dokonać aktualizacji na własnym koncie.

Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia).

Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu. 
 

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach  egzaminu w całej Polsce.
 

Kiedy otrzymamy paczki z arkuszami?

Przesyłki z arkuszami zostaną nadane w środę 27 listopada. Będą dostarczane w dniach od 28–29 listopada 2019 do 2 grudnia 2019r.
za pośrednictwem kuriera, w zabezpieczonych paczkach, na adres podany podczas zgłaszania szkoły do egzaminu.
 

Co zrobić, jeśli paczka nie dotarła do 2 grudnia 2019 r.?
ikonka faq

W przypadku, gdy przesyłka nie dotarła do Państwa na czas, prosimy o kontakt z konsultantem Wydawnictwa. Każde zgłoszenie jest traktowane indywidualnie.

tel.: 58 679 00 00
mail: info@operon.pl

Szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymają dostęp do nagrań lektora (do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego w części „rozumienie ze słuchu”). Nagrania będą dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.
 

Życzymy powodzenia!