Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2023 roku dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i w 2024 roku dla absolwentów 5-letniego technikum zostały skonkretyzowane i opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Aneksach maturalnych.

 

Nowa matura 2023 i 2024 – najnowsze informacje CKE

egzaminy

Aneksy do każdego z przedmiotów zdawanych na egzaminie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Aneks do komunikatu dyrektora CKE w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego w roku 2023 można przeczytać TUTAJ.

W pierwszym roku obowiązywania nowej matury egzamin obowiązkowy w części pisemnej będzie składał się z następujących przedmiotów:
 

 1. język polski – poziom podstawowy; próg zdawalności egzaminu to 30%;
 2. matematyka – poziom podstawowy; próg zdawalności egzaminu to 30%;
 3. język obcy nowożytny – poziom podstawowy; próg zdawalności egzaminu to 30%;
 4. wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony; bez progu zdawalności.

 
W części ustnej egzamin obejmie przedmioty:

 1. język polski – bez określania poziomu; próg zdawalności to 30%;
 2. język obcy nowożytny – bez określania poziomu; próg zdawalności to 30%.

 
Najważniejsze informacje o egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym

 • Czas trwania: 240 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać 60 punktów, w tym:
  część 1. Język polski w użyciu, czyli czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca; w formie od 5 do 7 zadań – głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach – 10 punktów;
  część 2. Test historycznoliteracki, czyli sprawdzenie znajomości problematyki lektur obowiązkowych; w formie od 6 do 15 zadań – głównie otwartych, opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach – 15 punktów;
  część 3. Wypracowanie, w postaci dwóch tematów do wyboru; oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej, praca o minimalnej długości 300 wyrazów– 35 punktów.

 
Najważniejsze informacje o egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym

 • Czas trwania: 180 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać 46 punktów, w tym za:
  zadania zamknięte ­ 29 punktów;
  zadania otwarte– 17 punktów.
 • Liczba zadań otwartych: od 7 do 13.
 • Ograniczono: liczbę zadań w arkuszu na dowodzenie do jednego; usunięto zadanie na dowód geometryczny; usunięto zadania z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich; ograniczono wymagania dotyczące wielomianów; ograniczono wymagania ze stereometrii, m.in. całkowicie usunięto zagadnienia dotyczące brył obrotowych.

 

Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, w których już niedługo będziemy Państwu przedstawiać i komentować kolejne wytyczne do nowej matury 2023.