Do Próbnej Matury z Operonem ‒ ogólnopolskiej akcji, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla liceów i techników ‒ każdego roku przystępuje ponad 60% uczniów klas maturalnych z całej Polski. Dla maturzystów to ważne wydarzenie – mają szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy i przekonać się, z czym radzą sobie lepiej, a co powinni jeszcze powtórzyć. W tym pomoże uczniom i nauczycielom plan powtórzeniowy przygotowany przez Operon.
 
 

Próbny egzamin z Operonem organizowany jest już od 2007 roku. W tym roku przystąpiło do niego ponad 2 tysiące szkół z całej Polski.
 
Język angielski priorytetem dla uczniów
 
Z przedmiotów dodatkowych największym zainteresowaniem cieszyły się język angielski i matematyka na poziomie rozszerzonym. Nieco mniej uczniów podeszło do geografii i biologii. Najmniej uczniów przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego, fizyki, wiedzy o społeczeństwie oraz historii. Najwięcej uczniów zdawało próbną maturę w województwach mazowieckim i śląskim, zaraz za nimi znalazły się małopolskie i dolnośląskie.
 
Szczegółowy raport dla każdego nauczyciela
 
Szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do rezultatów z poprzednich lat. Poznają również swoją pozycję na tle kraju czy województwa. Dzięki informacjom zawartym w raporcie nauczyciele będą mogli szybko wskazać zadania, które sprawiły uczniom najwięcej trudności, i wdrożyć opracowany przez Operon plan naprawczy. Zachęcamy nauczycieli, aby wprowadzili wyniki uczniów do systemu. Dzięki temu uzyskają szczegółowy raport.

[Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadzanie wyników”.]
 
Szkoły, w których zostaną wprowadzone wyniki, dodatkowo otrzymają dostęp do planu powtórzeniowego ze wszystkich przedmiotów dostosowanego do wyników poszczególnych klas. Zawiera on dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Dzięki temu przygotowania do matury państwowej będą jeszcze skuteczniejsze i kompleksowe.
 
Prezentacja raportów ogólnopolskich dla szkół, które wprowadziły wyniki, nastąpi w styczniu 2019 r.