W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Nowym Sprawdzianem Szóstoklasisty przedłużyliśmy przyjmowanie zapisów szkół chcących uczestniczyć w tym egzaminie. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania zapasów arkuszy.

Każdy choć raz w swoim życiu przeoczył zapisy na ważne dla niego wydarzenie. Czasem zdarza się, że mimo przekroczonego terminu jest jeszcze szansa udziału. O taki komfort dyrektorów szkół dbamy także my. Jeśli tylko możemy, zawsze staramy się pomóc w pracy dyrektorom i nauczycielom. Dlatego przygotowaliśmy więcej arkuszy egzaminacyjnych niż liczba otrzymanych zgłoszeń. Jeśli więc ktoś zapomniał zapisać szkołę, wystarczy wejść na stronę tutaj lub do nas zadzwonić – mówi Agata Kierzkowska z Operonu.

Zatem jest jeszcze szansa na udział w programie. A jest o co zawalczyć! Jak powiedział dyrektor Szkoły Podstawowej nr 190 im. Orła Białego z Warszawy, udział w projekcie „to okazja do sprawdzenia pracy oraz wskazania obszarów, na które trzeba położyć większy nacisk”. Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę szóstą. 

Zgłoszone szkoły otrzymają m.in.: 
– arkusze egzaminacyjne dla wszystkich zgłoszonych uczniów,
– raporty szkoły, klas i uczniów z wynikami Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty, 
– plan powtórzeniowy dla każdej klasy z każdego przedmiotu,
– arkusze do II edycji Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty.

Zgłoś szkołę