Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

We wszystkich szkołach w Polsce Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg egzaminu państwowego oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie. Nie udzielamy zgody na przeprowadzenie egzaminu we wcześniejszym terminie, gdyż stwarza to ryzyko opublikowania treści zadań, co z kolei spowoduje zafałszowanie wyników egzaminu w tych szkołach, w których egzamin odbywa się zgodnie z procedurą. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak, jak podczas egzaminu państwowego: odświętne przygotowanie sal, rekomendowanie uczniom uroczystego stroju, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować.
 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Arkusze wraz z modelami odpowiedzi dla uczniów zostaną opublikowane godzinę po każdym egzaminie na portalu takzdam.pl oraz TUTAJ.

Nauczycieli zachęcamy do pobierania modeli odpowiedzi oraz kartotek, a także do skorzystania z elektronicznego systemu wprowadzania wyników na stronie egzaminy.operon.pl.  Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników.

Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu wygenerowanego przez nauczyciela. Kody są generowane automatycznie dla każdego ucznia, którego wyniki zostały wprowadzone do panelu. Są one dostępne na stronie egzaminy.operon.pl w zakładce zobacz wyniki: szkoły, klasy i ucznia.
 

Jak wprowadzić wyniki egzaminu?

Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników odbywa się w dniu egzaminu o godzinie 12.
 

infografika wprowadz wyniki

 

  1. Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl.
  2. Należy zalogować się do swojego konta i następnie przejść do zakładki Szkoła podstawowa ‒ Klasy 4‒8, następnie do sekcji Wprowadź wyniki. Aby móc przejść do wprowadzania wyników, na danym koncie musi być dodana szkoła, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie.
  3. Po wybraniu szkoły, przedmiotu i zakresu dodajemy klasę. Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia). Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu.
  4. Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat. Raportów należy szukać w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów.
  5. Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu wygenerowanego przez nauczyciela.

 

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. na:

– plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,

– obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,

– certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.
 

Kto może wprowadzać wyniki?

Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl. Na swoim koncie muszą mieć dodaną szkołę, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, należy dokonać aktualizacji na własnym koncie.

Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia).

Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu. 
 

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach  egzaminu w całej Polsce.
 

Kiedy otrzymamy paczki?

Przesyłki z arkuszami zostaną nadane w środę 27 listopada. Będą dostarczane w dniach od 28–29 listopada 2019 do 2 grudnia 2019r.
za pośrednictwem kuriera, w zabezpieczonych paczkach, na adres podany podczas zgłaszania szkoły do egzaminu.
 

Co zrobić, jeśli paczka nie dotarła do 2 grudnia 2019 r.?

W przypadku, gdy przesyłka nie dotarła do Państwa na czas, prosimy o kontakt z konsultantem Wydawnictwa. Każde zgłoszenie jest traktowane indywidualnie.

tel.: 58 679 00 00
mail: info@operon.pl

Szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymają dostęp do nagrań lektora (do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego w części „rozumienie ze słuchu”). Nagrania będą dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.
 

Życzymy powodzenia!