Pewna ilość stresu jest potrzebna do rozwoju i odpowiedniego działania. Jednak nadmierny niepokój związany z egzaminem ósmoklasisty może negatywnie wpłynąć na jego wynik. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku uczniów z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu.

 

Stres egzaminacyjny pod kontrolą

zestresowana uczennica czeka na egzamin

Dobre przygotowanie uczniów do tego pierwszego, dużego sprawdzianu, to dla nich bilet do dalszego kształcenia. Nawet pracując zgodnie z wytycznymi nowoczesnej pedagogiki, ograniczającymi ocenianie i uczenie się pod klucz, nauczyciele muszą tak modelować swoje działania, aby ich podopieczni potrafili wykazać się odpowiednimi kompetencjami i wiedzą na egzaminie ósmoklasisty. Ten ważny punkt kulminacyjny nauki w szkole podstawowej, nazywany już dzisiaj „małą maturą”, dostarcza wiele stresujących momentów zarówno uczniom oraz rodzicom, jak i ich mentorom ‒ nauczycielom. Są różne rozwiązania, które pozwalają przybliżyć uczniów do sukcesu w tej kwestii i warto po nie sięgnąć. Szczególnie, jeśli są przemyślane i sprawdzone. Już w klasie siódmej wypada rozpocząć przygotowania, żeby wzmacniać w uczniach umiejętność systematycznej pracy i utrwalać w nich pewność, że robią wszystko, aby się dobrze przygotować. W tej pracy wyśmienicie sprawdzają się zeszyty z serii „Ortograffiti” z języka polskiego i matematyki dla klasy siódmej i ósmej.
 

Przygotowany uczeń, pewny nauczyciel

Samo wyposażenie uczniów w wartościowe materiały to naturalnie nie koniec drogi. Co prawda zadania w zeszytach są tak skonstruowane, żeby pobudzać do myślenia twórczego i wykorzystywać wszystkie zasoby i umiejętności, jednak przekonanie o poprawności rozumowania oraz wynikach pracy uczeń może otrzymać wyłącznie dzięki przewodnictwu i wsparciu nauczyciela. Doświadczeni nauczyciele z pewnością nie będą mieli wątpliwości, jak wykorzystać zeszyty „Ortograffiti” w swojej pracy z siódmo- i ósmoklasistami, ale z uwagi na mnogość zadań związanych
z egzaminami, warto uporządkować wiedzę, zaplanować działania i odpowiednio oznaczyć zadania do realizacji. Diagnozowanie potrzeb
i trudności uczniów, znajomość zagadnień wymaganych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną czy umiejętność dopasowania materiału
i metod pracy do swojej grupy to tylko niektóre z ważnych elementów. Warto spokojnie i pewnie prowadzić uczniów przez proces przygotowania, a najlepiej uda się to zrobić tym osobom, które same będą przygotowane po mistrzowsku. Zachęcamy nauczycieli, terapeutów, psychologów
i pedagogów pracujących z uczniami klas siódmych i ósmych do skorzystania ze szkoleń z zakresu przygotowania podopiecznych do tego ważnego dla nich wydarzenia edukacyjnego. Na platformie kursy.operon.pl są dostępne dwa osobne szkolenia: z matematyki oraz języka polskiego. Udział w kursach jest bezpłatny.
 

Jak oswoić stres przedegzaminacyjny?

Najlepiej jest się z nim oswoić i przygotować do egzaminu. Uczeń, który wie, czego może się spodziewać, lepiej skupi się na treści zadań
i wykorzysta swoją wiedzę we właściwy sposób. Próbny egzamin jest ważnym, ale nie jedynym elementem programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem przebiega w formie identycznej jak egzamin państwowy. Arkusze egzaminacyjne są wysyłane do szkół w formie papierowej, a sam egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie. Wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy. W roku szkolnym 2020/2021 próbny egzamin zostanie przeprowadzony w dniach:

  • język polski ‒ 8 grudnia 2020 r.
  • matematyka ‒ 9 grudnia 2020 r.
  • język angielski/język niemiecki ‒ 10 grudnia 2020 r.

 

baner egzamin 8klasisty

 
Zgłoszenia przyjmujemy do 2 listopada 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.