Rok szkolny 2022/2023 niesie ze sobą kolejne zmiany w szkolnictwie. Przed Państwem nowe wyzwanie – przygotowanie maturzystów do matury dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023). Warto już teraz zaplanować pracę powtórkową z uczniami, dlatego w artykule przedstawiamy Państwu wszystkie obowiązujące zasady i wytyczne CKE dla matury z języka polskiego i z matematyki.  

benr matura 2023

 
Wydłużenie czasu egzaminu z języka polskiego i z matematyki (formuła 2023)

Czas trwania matury z języka polskiego

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 240 minut (było 170 minut); 
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 210 minut (było 180 minut); 
 • część ustna – 30 minut. 

 
Podobnie jak w trakcie egzaminu z języka polskiego podczas matury z matematyki, uczeń będzie miał do dyspozycji więcej czasu: 

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 180 minut (było 170 minut); 
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym –180 minut. 

  

Język polski – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023)

Maturzyści zdający egzamin w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024, otrzymają nie jeden, a dwa arkusze egzaminacyjne na maturze pisemnej z języka polskiego. 

 • Pierwszy arkusz będzie zawierał dwa testy:
  • Część 1. Język polski w użyciu (5–7 zadań; maksymalnie 10 punktów) 
   Ten test będzie zawierał dwa teksty na zbliżone tematy wraz z zadaniami. Zadania będą sprawdzały umiejętności uczniów w obszarze: czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad pisowni i posługiwania się poprawną polszczyzną, a także pisania notatki syntetyzującej.
  • Część 2. Test historycznoliteracki (6–15 zadań; maksymalnie 15 punktów) 
   Ten test będzie obejmował co najmniej 2 zadania egzaminacyjne dotyczące każdej z grup okresów literackich. Zadania opracowane będą na podstawie krótkich tekstów literackich, nieliterackich i ikonografii. 
    
 • Drugi arkusz to jedno zadanie – zadanie rozszerzonej odpowiedzi – polegające na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów (maksymalnie 35 punktów). Tematy nie będą wskazywać konkretnej lektury obowiązkowej, co oznacza, że uczeń będzie mógł wybrać lekturę samodzielnie spośród wszystkich lektur obowiązkowych.

 

Egzamin maturalny ustny z języka polskiego będzie składał się z wylosowanego zestawu 2 zadań (maksymalnie 30 punktów): 

 • polecenie 1. z puli zadań jawnych sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej; listę znajdą Państwo TUTAJ
 • polecenie 2. dotyczy zagadnienia z literatury lub innych dziedzin sztuki albo języka; uczeń powinien omówić je na podstawie dołączonego tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego. 

 

Matematyka – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023) 

Zdający maturę z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 otrzymają arkusz egzaminacyjny, w którym: 

 • za zadania zamknięte będzie można otrzymać 29 punktów, za zadania otwarte – 17 punktów;
 • będzie od 7 do 13 zadań otwartych; rozwiązać należy jedno zadanie na dowodzenie; usunięto zadania na dowód geometryczny oraz wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczono wymagania dotyczące wielomianów, a także wymagania ze stereometrii, m.in. całkowicie usunięto zagadnienia dotyczące brył; 
 • wśród zadań otwartych mogą pojawić się m.in.: 
  • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym wyrazem lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi,
  • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania, 
  • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji; 
 • wśród zadań zamkniętych mogą pojawić się m.in.: 
  • zadania wyboru wielokrotnego, 
  • zadania typu prawda-fałsz, 
  • zadania na dobieranie;
 • może wystąpić jedna lub kilka wiązek zadań; wiązka składa się z zestawu od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym. 

 

baner pm

 

Próbna Matura z Operonem to sprawdzony i skuteczny sposób na przygotowanie do egzaminu państwowego

Próbna matura z uwagi na nową formułę jest w tym roku szczególnie ważna. Zanim uczniowie przystąpią do właściwego egzaminu, nauczyciele rozwiązują z nimi przykładowe arkusze. To dobry sposób, aby przećwiczyć strukturę zadań. Warto także zrobić próbę generalną przed egzaminem państwowym i uświadomić maturzystom, jak wygląda przebieg matury. Operon już od 16 lat corocznie  przeprowadza próbny egzamin maturalny dla uczniów w całym kraju. Planowany termin tegorocznej Próbnej Matury z Operonem to 22–25 listopada 2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem

Zgłoszenia do przystąpienia do egzaminu próbnego dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba mająca konto w systemie Operon. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularz zgłoszeniowy ZGŁOŚ SZKOŁĘ

 

Serdecznie zapraszamy!