Czytanie ze zrozumieniem, pisanie własnych wypowiedzi, poprawne liczenie i logiczne myślenie – to tylko niektóre umiejętności, które powinni opanować uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej. 6 kwietnia 2017 roku blisko 40 000 uczniów z 2000 szkół wzięło udział w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem i „Gazetą Wyborczą”, by poznać swoje mocne strony.

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty to sprawdzona formuła testu zewnętrznego, który umożliwia zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w szkole, a uczniom daje możliwość przygotowania się do zapowiadanej po ósmej klasie „małej matury”.

 

Mocne strony uczniów                       

Analiza i interpretacja tekstów kultury – to umiejętność, którą w najwyższym stopniu opanowali uczniowie w tej edycji. Średni wynik w całym kraju w tym zakresie wyniósł 85%. Bardzo dobry wynik uzyskano również w odbiorze wypowiedzi i wykorzystaniu informacji – aż 72%. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu popularnonaukowego autorstwa Adama Wajraka „Bocianim szlakiem” z „Przewodnika prawdziwych tropicieli” oraz bajki La Fontaine’a pod tytułem „Wilk i bocian”.

Nieco słabiej poszło uczniom z samodzielnym pisaniem tekstu – ich zadaniem było stworzenie opowiadania na temat udzielania komuś pomocy i wyrażania wdzięczności za okazaną pomoc. Uczniowie opanowali tę umiejętność na poziomie 62%.

Matematyka sprawia trudności

Umiejętności matematyczne okazały się wyraźnie słabsze od polonistycznych. Średni wynik krajowy dla kompetencji określanych jako sprawność rachunkowa oraz wykorzystane i tworzenie informacji wyniósł 46%. Zadania obliczeniowe odnosiły się do tematyki sportowej – uczniowie mieli między innymi odczytać z wykresu liczbę medali zdobytych na Igrzyskach Olimpijskich czy policzyć obwód boiska do siatkówki.

Najwięcej kłopotów sprawiały uczniom zadania sprawdzające umiejętność modelowania matematycznego (37%) oraz rozumowania i tworzenia strategii (zaledwie 23%). Jednym z najtrudniejszych zadań okazało się to, w którym uczeń miał obliczyć, ile osób może nocować w pensjonacie, w którym jest 45 pokojów, z czego 2/5 to pokoje jednoosobowe, dwuosobowych jest o 3 mniej, a pozostałe są trzyosobowe.

Języki obce dobrze opanowane

Uczniowie uczestniczący w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty mogli przystąpić także do sprawdzianu z języka obcego – do wyboru był język angielski i język niemiecki.

Średni wynik z języka angielskiego wyniósł 59%, a z języka niemieckiego – 54%. Wyniki z poszczególnych umiejętności, takich jak: rozumienie wypowiedzi, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi, oscylowały w okolicach 55–60%.

Znajomość środków językowych była nieco słabsza z języka niemieckiego (45%). Mimo to uczniowie zdający ten język lepiej poradzili sobie z tworzeniem wypowiedzi (68%).

 

Najlepsze wyniki z części 1. sprawdzianu – z języka polskiego i matematyki – uzyskali uczniowie z województwa małopolskiego (56%) i mazowieckiego (55%). Tylko 50% to średni wynik w województwie śląskim.

Z części 2. – z języka obcego – najlepsi z angielskiego byli uczniowie z województwa mazowieckiego (64%), więcej problemów mieli uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego (55%), natomiast w przypadku j. niemieckiego najlepsi byli uczniowie z województwa małopolskiego (70%), a największą trudność sprawił sprawdzian uczniom z województwa świętokrzyskiego (33%).

 zobacz pełny raport     zobacz ranking szkół

Sprawdzian i co dalej?

Nauczyciele ze szkół biorących udział w programie oprócz indywidualnych wyników sprawdzianu dla ucznia, klasy i szkoły otrzymali od nas również plany powtórzeniowe – dostosowane do wyników sprawdzianu. Z ich pomocą mogą wesprzeć słabsze obszary kompetencji swoich uczniów.

Zapraszamy do udziału w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty w roku szkolnym 2017/2018!