„Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces.” Zgadzamy się ze stwierdzeniem Henry’ego Forda, dlatego zapraszamy do wspólnej pracy gwarantującej sukces! Uczestnictwo w programie umożliwi uczniom rzetelne sprawdzenie wiedzy oraz zapoznanie się z wymogami czekającego ich egzaminu ósmoklasisty. Otrzymane wyniki pomogą nauczycielom w indywidualizacji przygotowań do egzaminu kończącego szkołę podstawową,
a także zmotywują uczniów do dalszej nauki.

Wszyscy zalogowani użytkownicy, mający aktywne konto na stronie www.operon.pl, będą mogli bezpłatnie pobrać testy w formacie PDF. Nie będą prowadzone wcześniejsze zapisy. Wraz z arkuszami na stronie zostaną umieszczone odpowiedzi, a także plany powtórzeniowe.

„Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”. Sam Arystoteles uważał, że najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwoli na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Opracowaliśmy kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty na podstawie ponad dziesięcioletniego doświadczenia Wydawnictwa w przygotowaniu uczniów do egzaminów na każdym etapie nauki. Program wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Do  dyspozycji nauczyciela udostępniane są diagnozy na początek roku szkolnego, cykliczne testy do przeprowadzenia trakcie nauki oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce. Po wpisaniu do specjalnego systemu wyników z poszczególnych testów zostaną zaprezentowane raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie, więcej informacji tutaj.

POBIERZ ARKUSZE