Ubiegłoroczne egzaminy państwowe przeszły do historii pod wieloma względami. Wszyscy dobrze pamiętamy, jak wyglądały i jak wielki stres przeżywali ósmoklasiści, a wraz z nimi ich nauczyciele i rodzice. Tegoroczni ósmoklasiści w ubiegłym roku szkolnym przez semestr letni przebywali w domach, ucząc się zdalnie, podobnie będzie przez najbliższe dwa tygodnie. Weryfikacja ich postępów i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co uczniowie powinni szczególnie powtórzyć, natomiast dla ósmoklasistów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki.

W związku z COVID-19 szkoły, które w ustalonym terminie Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 8–10 grudnia mogą przeprowadzić egzaminy, organizują je zgodnie z planem.
W pozostałych szkołach uczniowie napiszą próbny egzamin w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły.

Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych
oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

 

Próba generalna przed egzaminem ósmoklasisty!

Diagnozy, testy oraz Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty tworzą program wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów
do egzaminu ósmoklasisty, rozpoczynający się już od szóstej klasy! Po wpisaniu wyników z poszczególnych testów do systemu, prezentowane są raporty i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów, dające kompletny obraz postępów uczniów.

terminarz egzaminu

Przygotowany przez nas egzamin próbny, będący kluczowym elementem programu, w pełni odzwierciedla państwowy egzamin ósmoklasisty, zgodny z procedurami CKE. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty daje uczniom wyjątkową szansę na oswojenie się z formułą egzaminu, a szkole ‒ okazję do sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych istotnych przy przeprowadzeniu sprawdzianu tej rangi.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, odbędzie się w dniach 8–10 grudnia 2020 r. Zapisy trwają!

Wszyscy Nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymują bezpłatny dostęp do platformy internetowej, w której znajdują się:

• arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf,
• narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line,
• panel do wprowadzania wyników,
• szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów,
• indywidualne plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników,
• dodatkowe arkusze egzaminacyjne w plikach PDF do pobrania do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2021 r. 

 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programach przygotowań do egzaminów: 

• certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,
• obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,
• drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach,
• bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej takzdam.pl dla ósmoklasistów. 

 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl
 

baner egzamin 8klasisty

 
W związku z COVID-19 szkoły, które w ustalonym terminie Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 8–10 grudnia mogą przeprowadzić egzaminy, organizują je zgodnie z planem. W pozostałych szkołach uczniowie napiszą próbny egzamin w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje dyrektor szkoły.