W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Nowym Sprawdzianem Szóstoklasisty przedłużyliśmy przyjmowanie zapisów szkół chcących uczestniczyć w tym egzaminie. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania zapasów arkuszy.

Każdy choć raz w swoim życiu przeoczył zapisy na ważne dla niego wydarzenie. Czasem zdarza się, że mimo przekroczonego terminu jest jeszcze szansa udziału. O taki komfort dyrektorów szkół dbamy także my. Jeśli tylko możemy, zawsze staramy się pomóc w pracy dyrektorom i nauczycielom. Dlatego przygotowaliśmy więcej arkuszy egzaminacyjnych niż liczba otrzymanych zgłoszeń. Jeśli więc ktoś zapomniał zapisać szkołę, wystarczy wejść na stronę tutaj lub do nas zadzwonić – mówi Agata Kierzkowska z Operonu.

Zapraszamy do udziału w programie. A jest o co zawalczyć! Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to nie tylko test sprawdzający poziom zdobytej wiedzy. To przede wszystkim program, którego nadrzędnym celem jest rozwój kluczowych kompetencji u najmłodszych uczniów, wspieranie ich w pokonywaniu trudności oraz motywowanie do nauki. Dzięki ścisłej współpracy dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów budujemy przyjazną przestrzeń do wymiany informacji i aktywnej pracy z uczniem już od pierwszych lat szkolnych.

Zgłoszone szkoły otrzymają m.in.:

– drukowane arkusze sprawdzianu dla wszystkich uczniów,

– film z Bratkiem –obejrzenie filmu przed sprawdzianem pomoże dzieciom się odprężyć i skoncentrować,

– karty oceniania kształtującego wraz z przykładami ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje,

– prosty system do wprowadzania wyników i generowania raportów dla szkół.

Zapoznaj się z harmonogramem tutaj.

Zgłoś szkołę