Bardzo dziękujemy za przystąpienie do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Kolejna edycja OSKT z OPERONEM dobiega końca. Panel umożliwiający wprowadzanie wyników Sprawdzianu zostanie zamknięty 2 czerwca. Ostatnim etapem jest udostępnienie ogólnopolskiego raportu podsumowującego wyniki OSKT.

 
Od 10 maja do 2 czerwca nauczyciele mają możliwość wpisywania rezultatów uczniów do specjalnego panelu  na stronie www.egzaminy.operon.pl.

10 czerwca Wydawnictwo udostępni raporty podsumowujące sprawdzian. Wszyscy biorący w nim udział będą mieli możliwość pobierania raportów indywidualnych zawierających prezentację wyników na tle województwa i kraju. Liczymy, że uczestnictwo w corocznej akcji Operonu mającej na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji przez zbadanie kluczowych kompetencji ucznia spełni Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do wprowadzania wyników Sprawdzianu do panelu. Mamy nadzieję, że te dane będą pomocne w rozwijaniu kompetencji uczniów
w dalszych etapach nauki. ZOBACZ WIĘCEJ.