Do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem każdego roku przystępuje ponad 60% uczniów klas maturalnych z całej Polski. Jak w ubiegłych latach najtrudniejsza okazała się matematyka, a najlepsze wyniki maturzyści uzyskali z języka obcego.

 

 
Ogólnopolską Próbną Maturę z Operonem w roku szkolnym 2018/2019 zdawali uczniowie w ponad 2 tysiącach szkół z całej Polski. Już za tydzień zostanie opublikowany ranking ogólnopolski prezentujący wyniki maturzystów.

Język angielski priorytetem dla uczniów

Z przedmiotów dodatkowych największym zainteresowaniem cieszyły się: język angielski, geografia i matematyka na poziomie rozszerzonym. Zdecydowanie mniej uczniów podeszło do egzaminu z chemii czy biologii. Najmniej uczniów zdawało z języka niemieckiego, wiedzy
o społeczeństwie oraz historii.

Podział maturzystów ze względu na liczbę niezdanych egzaminów

Z maturzystów, którzy przystąpili do próbnych egzaminów, blisko połowa pozytywnie przeszła wszystkie egzaminy. Natomiast nieco ponad 40% uczniów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu. Pozostali nie uzyskali pozytywnych wyników z dwóch lub więcej przedmiotów.

Największy problem z matematyką

Spośród wszystkich niezdanych egzaminów obowiązkowych 65% stanowią te z matematyki, 29% z języka polskiego i 7% z obcego. Na poziomie rozszerzonym najlepszą zdawalnością cieszyły się język angielski i niemiecki, a zaraz za nimi ‒ język polski. Najmniej osób zdało matematykę,
z której uczniowie uzyskali średnio 13 punktów. Najlepiej z tego przedmiotu poradzili sobie uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

zobacz szczegółowe wyniki

Ranking Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem już wkrótce

Wkrótce zostanie opublikowany ranking Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem. Poznamy rankingi wojewódzkie oraz TOP 10 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki.