Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej spotkają się podczas egzaminów państwowych po przerwie dłuższej niż wakacje. Jak powinny przebiegać, by były bezpieczne? Dyrektorzy już teraz mierzą odstępy między ławkami, ale jak dopilnować, by uczniowie zachowali odpowiedni dystans przed i po egzaminach? 
 

Egzaminy 2020 – egzaminy z dojrzałej postawy 

Od kiedy zawieszono lekcje w szkołach, minęły już ponad dwa miesiące. Ostatnie miesiące zdalnego nauczania były dla całej społeczności szkolnej trudnym okresem. W bardzo krótkim czasie musieli się Państwo przestawić wraz
 z uczniami na nową, wirtualną formę pracy oraz nauki.

Zarówno maturzyści jak i ósmoklasiści zostali pozbawieni bezpośredniej formy kontaktu z nauczycielami oraz kolegami z klasy. Przeniesienie szkolnych relacji wyłącznie do świata online może negatywnie wpłynąć na motywację i nastawienie uczniów do pracy. Dlatego niezwykle ważne jest to by wspierać uczniów w tym bardzo burzliwym czasie pełnym napięcia, lęku i stresu. Przygotowaliśmy dla Państwa scenariusze lekcji na zajęcia z wychowawcą, które mogą być pomocne w rozmowie z uczniami o ich emocjach oraz w znajdywaniu siły do przezwyciężania trudności. Więcej na ten temat napisaliśmy TUTAJ.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów 

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony
od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie odbędą się ustne egzaminy maturalne. Wyjątkiem będzie egzamin dla absolwentów, którzy są zobowiązani do przekazania wyniku z tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku to główne kwestie ujęte w podpisanym 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Najważniejsze kwestie dotyczące organizacji egzaminów określają:

- kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu;

- zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;

- wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;

- wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;

- wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;

- wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu,
z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;

- wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 

Przygotowany dokument zawiera wiele wytycznych, z których część jest obligatoryjna, a część ma formę proponowanych rozwiązań.
Dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.
 

Źródło: MEN