17 października upływa termin zapisów szkół do Próbnej Matury z Operonem. Jest to nie tylko unikatowa możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed maturą w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego, lecz także dostarczenie wielu narzędzi ułatwiających pracę uczniom, nauczycielom i dyrekcji. Sprawdź, z czego może skorzystać Twoja szkoła!

 

Próbna Matura z Operonem – korzyści dla ucznia

Dzięki udziałowi w Próbnej Maturze z Operonem uczniowie mogą zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Arkusze maturalne są zgodne z wymogami CKE oraz MEiN. Wszystkie szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (a więc m.in. do losowania miejsc, wyłączenia telefonów komórkowych, wprowadzenia wymogu stroju galowego). Próbna Matura z Operonem to także okazja do zweryfikowania w praktyce wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, oswojenia emocji i presji czasowej towarzyszących egzaminowi. Wyniki próbnego egzaminu stanowią dodatkową motywację do dalszej nauki, a II edycja Próbnej Matury z Operonem pomaga zweryfikować postępy uczniów.
 

Próbna Matura z Operonem – wsparcie dla nauczycieli

Próbna Matura z Operonem to nie tylko arkusze egzaminacyjne – to kompleksowy program wsparcia przygotowań do egzaminu dojrzałości. W ramach programu nauczyciele zyskują możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego, a także otrzymują dostęp do narzędzi ułatwiających pracę. Udostępniamy m.in. moduł raportowy, w którym – po wprowadzeniu wyników egzaminów – można wygenerować przejrzyste raporty dotyczące wyników szkoły, klas i uczniów. Raporty pomogą oszczędzić czas, dostarczą wskazówek do dalszej pracy z uczniami, wesprą w diagnozowaniu luk kompetencyjnych. Mogą stać się także wartościową pomocą ułatwiającą prezentowanie i omawianie danych w trakcie rad pedagogicznych czy spotkań z rodzicami. Do Państwa dyspozycji oddajemy także narzędzie umożliwiające generowanie planów powtórzeniowych dla uczniów, które stanowi dodatkowe wsparcie w codziennej pracy. Zarówno raporty, jak i plany powtórzeniowe pomogą Państwu przygotować uczniów do II edycji Próbnej Matury z Operonem. Szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymają w marcu 2022 r. możliwość pobrania dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych z platformy egzaminy.operon.pl. Wybór sposobu ich wykorzystania pozostaje w gestii szkoły – można przeprowadzić w szkole kolejny egzamin próbny w dowolnie ustalonym terminie lub np. przekazać arkusze uczniom do pracy w domach. II edycja Próbnej Matury to możliwość weryfikacji wiedzy i kompetencji uczniów tuż przed majowymi egzaminami.
 

Próbna Matura z Operonem – benefity dla Dyrektora szkoły

Dyrekcja dzięki zgłoszeniu szkoły do Próbnej Matury z Operonem zyskuje możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed egzaminem państwowym. To unikatowa możliwość sprawdzenia wszystkich aspektów organizacyjnych związanych z egzaminem – tylko w ramach Próbnej Matury z Operonem arkusze egzaminacyjne są dostarczane w formie papierowej do szkół w całej Polsce w tym samym dniu (analogicznie jak w przypadku egzaminu państwowego). Szkoły, które wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają szczegółowe raporty dotyczące wyników szkoły, przeznaczone do wyłącznej dyspozycji Dyrektora (m.in. wyniki na tle województwa i kraju, porównanie średnich wyników klas, zestawienie wyników szkoły na przestrzeni lat). Szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymują certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat „Skuteczna szkoła” dla szkół, które wprowadzą wyniki. Udział w Próbnej Maturze z Operonem to także obecność szkoły w rankingu ogólnopolskim i rankingach wojewódzkich. Ponadto każdego roku szkoły z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach otrzymują listy gratulacyjne.

baner pm

 
Ostatnie dni zapisów: jak zgłosić szkołę do Próbnej Matury z Operonem?

Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona. Wystarczy zalogować się lub założyć konto na stronie www.konto.operon.pl, podając dane wymagane w formularzu logowania, oraz wypełnić formularz znajdujący się w „Moje zgłoszenia”. Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, dokonujący zgłoszenia deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem.

Zgłoszenia do Próbnej Matury z Operonem przyjmujemy do 17 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.