Zbliżają się wakacje, po których uczniowie edukacji wczesnoszkolnej rozpoczną kolejny szkolny etap. Czwarta klasa to dla nich nowe wyzwanie. Przyda im się diagnoza posiadanej wiedzy i umiejętności. Aby to zrobić, warto skorzystać z publikacji „Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi”. Książka pomoże nauczycielom w weryfikacji kompetencji uczniów. Dzieci z kolei nabędą sprawność rozwiązywania testów, a także dobrze przygotują się do nauki w czwartej klasie.

 

Najmłodsi uczniowie przez pierwsze trzy lata edukacji opanowują umiejętności dające podstawę do  lepszego zrozumienia otaczającego ich świata i dalszej nauki. Zakończenie tego etapu i wyciagnięcie trafnych wniosków ma więc ogromne znaczenie dla ich rozwoju.

testy trzecioklasisty

 
Diagnoza wiedzy i umiejętności trzecioklasistów

11 maja 2023 r. odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Jeśli nie mogli wziąć w nim Państwo udziału, ale wciąż chcą pozyskać rzetelną informację o postępach uczniów, to dobrą pomocą będą „Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi”.

Korzyści dla nauczyciela:

  • materiał do samodzielnej diagnozy  wiedzy i umiejętności uczniów;
  • pomoc w opracowaniu końcowej oceny opisowej;
  • materiał diagnostyczny dla nauczycieli klas czwartych.

 
Z publikacji można korzystać zarówno podczas lekcji w szkole, jak i w wolnym czasie w domu.
 

Przydatny trening przed rozpoczęciem czwartej  klasy

Przed zakończeniem roku szkolnego warto wzmocnić u uczniów wiarę we własne możliwości. Włożyć do ich plecaka pewność posiadanej wiedzy, a także nowe umiejętności przydatne w czwartej klasie.

Korzyści dla ucznia:

  • nauka samodzielnego rozwiązywania testów połączona ze świetną zabawą;
  • zdobycie  sprawności w rozwiązywaniu zadań testowych;
  • dobre przygotowanie do przyszłych sprawdzianów, testów i egzaminów;
  • utrwalenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki i przyrody;
  • ćwiczenie uważności, koncentracja uwagi;
  • trening logicznego myślenia;
  • informacja zwrotna na temat przygotowania do kolejnego etapu edukacyjnego.

 
Publikacja  „Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi” zawiera przykładowe arkusze OSKT oraz poprawne odpowiedzi. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Dzięki odpowiedziom weryfikacja postępów jest jeszcze łatwiejsza. Zadania można rozwiązywać w każdym miejscu i czasie. Dzięki publikacji uczniowie z entuzjazmem wkroczą w nowy etap szkolny – potwierdzą swoje kompetencje i będą wiedzieć, że bez problemu sobie poradzą.