Zakończenie pierwszego etapu edukacji to bardzo ważny moment w życiu uczniów. Trafna informacja zwrotna i odpowiednie podsumowanie umiejętności uczniów są niezwykle istotne dla dalszego rozwoju dzieci. Specjalistka ds. ewaluacji dydaktycznej i oceniania kształtującego Sabina Furgoł opowie, jak tworzone są pytania do sprawdzianu i jak należy czytać jego wyniki w wymiarze klasowym, szkolnym czy ogólnopolskim.

 

Sprawdzian formą podsumowania 

Jedną z form podsumowania trzyletniej pracy uczniów jest Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) dostarczający informacji na temat kluczowych umiejętności uczniów w zakresie pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem, liczenia oraz rozumienia zjawisk przyrodniczych. OSKT bazuje na ocenianiu kształtującym, więc po sprawdzianie uczniowie oraz nauczyciele otrzymują bogatą informację zwrotną na temat posiadanych kompetencji. Co ważne, taka informacja może być również cenna dla nauczycieli klas czwartych, przydając się w planowaniu pracy z całą klasą.
 

Praca z wynikam

Sprawdzian daje szansę zebrania dużej ilości informacji z różnych obszarów – indywidualnych, o uczniach, ale też zbiorczych – o klasie czy szkole. To, w jaki sposób wyniki zostaną zinterpretowane, ma ogromne znaczenie dla poprawności wyciągniętych później wniosków. Kluczowe są miary, na jakie patrzymy, ale też i punkt odniesienia. Ważne jest takie spojrzenie na dane, które wskaże nam obszary do rozwoju, bez porównywania w tym czasie uczniów między sobą.

- Praca z wynikami sprawdzianu to spore wyzwanie dla nauczycieli. Odpowiednia interpretacja rezultatu w odniesieniu do klasy, szkoły czy kraju oraz zestawienie wyników z trudnością zadań wymaga od pedagogów odpowiedniego przygotowania do pracy z otrzymanym materiałem oraz umiejętności interpretowania danych m.in. prawidłowego wyciągania wniosków i formułowania adekwatnych rekomendacji do dalszej pracy. Ilościowe dane (twarde dane) muszą zostać poddane analizie jakościowej i osadzone w kontekście funkcjonowania ucznia. Uzyskane słabe wyniki np. konkretnego ucznia czy klasy (jako bezwzględne wartości) nie zawsze oznaczają brak sukcesu dla konkretnego dziecka, wręcz przeciwnie, mogą oznaczać postęp. Dlatego warto przyglądać się wynikom, poddawać je analizie, osadzając w szeroko rozumianym kontekście i wyciągać wnioski, które będą służyły m.in. doskonaleniu warsztatu metodycznego. – podkreśla Sabina Furgoł, metodyczka specjalizująca się w metodach ewaluacji i ocenianiu kształtującym.

Aby wspomóc Państwa w pracy z wynikami sprawdzianów i egzaminów, zapraszamy do udziału w webinarze, który prowadzi Sabina Furgoł: „Podsumowanie edukacji klas trzecich po roku nauki zdalnej”.
 

baner webinar oskt

 

Jak dołączyć do wydarzenia?

W trakcie spotkania powiemy o tym, w jaki sposób są konstruowane zadania badające osiągnięcia uczniów oraz jak należy interpretować wyniki, by wyciągać trafne wnioski. Ważnym elementem będzie wskazanie, do czego możemy wykorzystać wyniki sprawdzianu – zarówno w kontekście podsumowania trzyletniej edukacji, jak i szansy na diagnozę wejściową dla nauczycieli klas czwartych.

Na wydarzenie zapraszamy 13 kwietnia o godzinie 16.00. Szczegóły spotkania znajdują się TUTAJ. Bezpośredni link do spotkania: TU.

 
Zapisy na OSKT trwają 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem odbędzie się stacjonarnie 13 maja 2021 r. Zapisy do sprawdzianu trwają. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl. Jeśli uczniowie nie będą mogli napisać sprawdzianu w szkole, można go przeprowadzić zdalnie w tym samym czasie lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nauczyciel w drodze wyjątku może przekazać rodzicom papierowe arkusze lub pliki PDF.