Tegoroczna edycja Próbnej Matury z Operonem, „Gazetą Wyborczą” i British Council dobiega końca. W tym roku egzamin cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Maturę Próbną z Operonem napisało blisko 70% wszystkich maturzystów w Polsce! Tak duże zainteresowanie zawdzięczamy kilku nowościom, które pojawiły się w projekcie. Przede wszystkim raporty dla klas zostały uzupełnione o plan powtórzeniowy. Zawiera on dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Dzięki temu przygotowania do matury państwowej będą jeszcze skuteczniejsze i kompleksowe.

A jest nad czym pracować… Wyniki nie napawają optymizmem – każdego roku odnotowujemy spadek liczby uczniów, którzy zaliczają wszystkie napisane przez siebie przedmioty. W tym roku dokonało tego zaledwie 42% uczniów – to o 2% mniej względem ubiegłego roku, który wypadł gorzej od jeszcze wcześniejszego.

Wyniki ogólnopolskie            Ranking ogólnopolski

Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł w całym kraju 42%. Najwięcej punktów zdobyli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego, a najsłabiej wypadli uczniowie z województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Matematyka ponownie okazała się dla zdających piętą achillesową – około 60% uczniów nie zdało tego egzaminu, przez co średni wynik wyniósł zaledwie 30%. Czyli na progu zdawalności! Najsłabsze wyniki z tego egzamin były w województwach: opolskim, śląskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Z kolei najlepsze osiągnięcia uzyskali uczniowie z województw: podkarpackiego, małopolskiego i pomorskiego.

Język angielski, podobnie jak w ubiegłym roku, nie sprawił zdającym trudności. Zdawalność tego egzaminu na poziomie podstawowym wyniosła w całym kraju powyżej 90%, a średni wynik to 63%.

Z przedmiotów dodatkowych najwyższe średnie uzyskali zdający chemię i fizykę, choć były to najrzadziej wybierane przedmioty. Większość uczniów zdecydowała się zdawać na poziomie rozszerzonym geografię, matematykę oraz biologię. Spośród egzaminów z przedmiotów dodatkowych drugim najtrudniejszym po matematyce okazał się ten z wiedzy o społeczeństwie.

Ogólnopolskie wyniki Próbnej Matury z Operonem opracowano na podstawie informacji zebranych od szkół uczestniczących w projekcie. Pełen raport zawierający szczegółowe dane i wykresy dostępny jest poniżej:

Szczegółowy raport Wyniki ogólnopolskie

Najlepsze liceum w Polsce

Najwyższy wynik w Rankingu ogólnopolskim Próbnej Matury z Operonem, „Gazetą Wyborczą” i British Council w 2016 roku osiągnęło XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. To już drugi rok z rzędu uczniowie w tej szkole osiągają tak dobry wynik! Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom i dyrekcji.

Zobacz pełny Ranking ogólnopolski