Zeszłoroczne egzaminy państwowe przeszły do historii. Wszyscy dobrze pamiętamy, jak wyglądały i jak wielki stres przeżywali maturzyści, a wraz z nimi ich nauczyciele i rodzice. Wyniki ubiegłorocznej matury świadczą o tym, że egzaminy próbne są w tym roku potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

W związku z COVID-19 szkoły, które w ustalonym terminie Próbnej Matury w dniach 24–27 listopada mogą przeprowadzić egzaminy, organizują je zgodnie z planem. W pozostałych szkołach uczniowie napiszą Próbną Maturę w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły.

Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych
oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

 

Tegoroczni maturzyści w ubiegłym roku szkolnym przez semestr letni przebywali w domach, ucząc się zdalnie. Weryfikacja ich postępów
i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co przyszli maturzyści powinni szczególnie powtórzyć, natomiast dla uczniów będą silnym i zarazem bardzo potrzebnym bodźcem motywacyjnym do nauki przed egzaminem dojrzałości. 

Przygotowany przez nas egzamin próbny w pełni odzwierciedla państwowy egzamin maturalny. Próbna Matura z Operonem daje uczniom wyjątkową szansę na oswojenie się z formułą egzaminu, a szkole ‒ okazję do sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych istotnych przy przeprowadzeniu sprawdzianu tej rangi.

Podczas tegorocznej Próbnej Matury z Operonem, uczniowie po raz pierwszy będą mieli możliwość napisania egzaminu z informatyki
– weryfikacji swoich umiejętności i oswojenia się z przedmiotem, który co roku zdaje coraz więcej maturzystów. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

baner przedluzamy zapisy na PM

 
Próba generalna przed maturą 2021!

Doskonałą okazją do przygotowania się do egzaminu dojrzałości jest Próbna Matura z Operonem. Wszystkie szkoły, które wezmą udział
w projekcie, otrzymają zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia – z języka polskiego, matematyki, języka obcego
i przedmiotu dodatkowego do wyboru na poziomie rozszerzonym. Ponadto nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymają bezpłatny dostęp
do platformy internetowej, na której znajdują się:

 • arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf,
 • narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line,
 • panel do wprowadzania wyników,
 • szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów,
 • plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników,
 • dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji próbnej matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2021 r.

 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:

 • certyfikat udziału w projekcie,
 • certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3”
   w województwach,
 • bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej dla uczniów gieldamaturalna.pl.

 
 
Aby wziąć udział w programie, wystarczy zadeklarować liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem.
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
W związku z COVID-19 szkoły, które w ustalonym terminie Próbnej Matury w dniach 24–27 listopada mogą przeprowadzić egzaminy, organizują je zgodnie z planem. W pozostałych szkołach uczniowie napiszą Próbną Maturę w innym możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą nowej daty egzaminów podejmuje dyrektor szkoły.