Wszystkie szkoły zgłoszone do tegorocznej edycji Próbnej Matury z Operonem mogą pobrać arkusze w wersji elektronicznej oraz wprowadzić ich wyniki do panelu i wygenerować raporty z podsumowaniem, dzięki czemu mają szansę znaleźć się w rankingu ogólnopolskim.

 

Wprowadzanie wyników – korzyści dla nauczyciela i ucznia

Panel do wprowadzania wyników przez nauczycieli jest już dostępny na stronie egzaminy.operon.pl. Formularz do wpisywania wyników jest anonimowy – wyniki danego ucznia będą oznaczone jedynie jego numerem w dzienniku.

Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu. Kody dla uczniów w poszczególnych klasach są udostępniane na stronie egzaminy.operon.pl w sekcji „Zobacz wyniki swojej szkoły”. Kod zostaje wygenerowany dla każdego ucznia, którego wyniki zostały wprowadzone.

ikonki wyniki

Po wprowadzaniu wyników otrzymają Państwo:

  • szczegółowe raporty dla klasy i indywidualne raporty dla każdego ucznia,
  • plany powtórzeniowe opracowane na podstawie wprowadzonych wyników uczniów.

 
Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadź wyniki”. Moduł klucza interaktywnego (e-klucz) pozwala sprawdzać prace uczniów. Aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności, należy pamiętać o tym, że:

  • wprowadzenie wyników jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportów i planów powtórzeniowych;
  • wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl; na swoim koncie trzeba mieć dodaną szkołę, w której odbywa się egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Próbnej Matury z Operonem); należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie;
  • wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia);
  • każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu, logując się na swoim koncie w serwisie Operon.pl.
infografika pm

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.

Do końca bieżącego roku szkolnego mają Państwo możliwość wprowadzania wyników uczniów do systemu. Natomiast 31.03.2021 r. zostanie udostępniony raport oraz rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem.

Dzięki dostępowi do panelu przygotowania do egzaminu państwowego będą jeszcze skuteczniejsze. Generowane raporty są nie tylko cennym materiałem diagnostycznym, lecz także istotną informacją o postępach ucznia do przekazania rodzicom.
 

II edycja Próbnej Matury z Operonem

Szkołom biorącym udział w egzaminie próbnym zostaną udostępnione dodatkowe arkusze (w wersji elektronicznej PDF) w marcu 2022 r. do przeprowadzenia drugiej edycji egzaminu w celu weryfikacji postępów uczniów.
 

Nadal masz szansę wziąć udział w Próbnej Maturze z Operonem – zapisy trwają!

Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu. Jeśli w związku z pandemią COVID-19 nie było możliwe przeprowadzenie w szkole egzaminu próbnego, to nadal mogą Państwo zgłosić szkołę do Próbnej Matury z Operonem i przeprowadzić ją w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję.

Zamówienia będą sukcesywnie wysyłane. Czas realizacji wynosi 3–4 dni robocze. Zapisy trwają!

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie egzaminy.operon.pl.

 
Wsparcie w przygotowaniach do egzaminu

Aby pomóc uczniom w powtórkach i planowaniu nauki oraz przekazać pozytywną wiarę w sukces na egzaminie, polecamy publikacje Vademecum oraz Testy i arkusze z odpowiedziami. Publikacje przydadzą się zarówno w klasie, jak i podczas indywidualnej nauki w domu. Zostały opracowane w taki sposób, by pomóc uczniom przećwiczyć materiał wymagany na egzaminie. Można je zamówić w naszej Księgarni internetowej.

Wierzymy, że rozwiązanie zadań opracowanych przez Operon pozwoli uczniom lepiej przygotować się państwowego egzaminu i zmotywować do nauki.

Zapisy trwają! Szkołę można zgłosić >> TUTAJ