W ubiegłym tygodniu uczniowie z całej Polski po raz dziesiąty wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym – Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z Operonem, „Gazetą Wyborczą” i British Council.

Ponad 120 tysięcy uczniów klas trzecich gimnazjum z całego kraju w dniach 6–8 grudnia sprawdzało swoją wiedzę. To już dziesiąta edycja programu, który doceniają uczniowie, nauczyciele i rodzice. Próbny Egzamin Gimnazjalny odzwierciedla realne warunki, z jakimi uczniowie będą mieli do czynienia na egzaminie państwowym. Dzięki udziałowi w programie Operonu gimnazjaliści mogą oswoić się z przebiegiem egzaminu oraz przekonać, jakie zagadnienia mają dobrze opanowane, a którym powinni jeszcze poświęcić czas.

W tym roku projekt został uzupełniony o wyjątkowe nowości. Najważniejszą zmianą jest plan powtórzeniowy udostępniany nauczycielom ze szkół biorących udział w projekcie. Do wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych przygotowano dodatkowe zadnia typu egzaminacyjnego, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w czasie lekcji powtórzeniowych. 

Jak wprowadzić wyniki uczniów?

Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadzanie wyników”. 

Wyniki można wpisywać na dwa sposoby. Pierwszy to prosty formularz, w którym należy wpisać liczbę punktów zdobytych przez ucznia w każdym zadaniu. Drugi to interaktywny klucz odpowiedzi (e-klucz). Wystarczy zaznaczyć w nim opcję odpowiedzi, którą w danym zadaniu wybrał uczeń, a system automatycznie wskaże zdobytą liczbę punktów i obliczy sumę punktów z egzaminu.

 

CHCĘ TERAZ WPROWADZIĆ WYNIKI

 

Prezentacja wyników ogólnopolskich dla szkół, które wprowadziły wyniki, nastąpi 6 lutego 2017 r.