Już tylko do piątku 5 grudnia przyjmujemy zgłoszenia na arkusze drukowane Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem. Egzamin odbędzie się 8 stycznia 2015 roku o godz. 9.00.

Zgłoszenia szkół są przyjmowane za pośrednictwem platformy dla dyrektora pod adresem www.szkola.operon.pl. Każda szkoła może uczestniczyć w programie na jednym z trzech poziomów: Szkoła uczestnicząca, Szkoła wspierająca i Szkoła partnerska.

Zamówienia na arkusze drukowane, dostępne dla Szkół wpierających i partnerskich, będą przyjmowane do 5 grudnia do godz. 12.00.

Po zamknięciu panelu zamówień nadal będzie możliwe zgłoszenie szkoły do udziału w programie na zasadach Szkoły uczestniczącej, która otrzyma bezpłatne arkusze egzaminacyjne w wersji elektronicznej (pdf) do samodzielnego wydrukowania.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz harmonogramu akcji znajdą Państwo tutaj.

Przypominamy, że arkusze opracowane przez nasze Wydawnictwo są dostosowane do nowych wytycznych dla państwowego sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Egzamin jest podzielony na dwie części: w części I uczniowie rozwiążą zadania z języka polskiego i matematyki, a w części II – z języka angielskiego. Również karty odpowiedzi do zadań zostały przygotowane zgodnie z nowym wzorem.

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to akcja, w której co roku bierze udział prawie 65% uczniów z klas szóstych szkół podstawowych z całej Polski. Od lat dyrektorzy, nauczyciele i rodzice wyrażają przekonanie, że Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to bardzo ważne wydarzenie dla uczniów. Uważają, że z punktu widzenia szkoły i ucznia jest to niezwykle cenna inicjatywa. Uczniowie mają dzięki temu szansę sprawdzić swój poziom wiedzy oraz oswoić się z formułą prawdziwego obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów.

Arkusze egzaminacyjne są opracowywane przez doświadczonych autorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego sprawdzianu, który odbywa się w kwietniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny poprzez bezpłatną infolinię: 800 88 66 88 lub mailowy na adres: info@operon.pl.