Tegoroczna edycja Próbnej Matury z Operonem została objęta honorowym patronatem Rady Języka Polskiego. Przewodniczący Rady, prof. dr hab. Andrzej Markowski, ceniony językoznawca
i leksykograf, przekazał nam tę wiadomość osobiście i życzył sukcesów zarówno maturzystom, jak i ich nauczycielom.

 

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1996 roku. Do jej zadań należy przede wszystkim dbałość o język polski, jego ochrona i upowszechnianie wiedzy o polszczyźnie w mediach czy na konferencjach naukowych. Rada wypowiada się we wszystkich ważnych kwestiach, które dotyczą współczesnej polszczyzny. Wydaje opinie w zakresie poprawności stosowania określonych sformułowań czy nietypowych imion nadawanych dzieciom.

Program Próbnej Matury z Operonem wpisuje się doskonale w cele i założenia Rady Języka Polskiego, a nam jest niezmiernie miło,
że zyskaliśmy tak znakomitego Patrona naszej akcji.

Przypominamy, że tegoroczna Próbna Matura odbędzie się w dniach 20–23 listopada. Dyrektorzy szkół już mogą zapisywać swoje placówki
do udziału w tej próbie generalnej. Czasu na zgłoszenie szkoły zostało niewiele ‒ zapisy przyjmujemy tylko do 19 października.