W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna już nie przeprowadzi sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie kończący klasę VI przechodzą do klasy VII, w której będzie ich obowiązywać inna, nowa podstawa programowa. Jest to trudna zmiana zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Brak egzaminu zewnętrznego w wielu szkołach wprowadził niepokój – spadła motywacja uczniów do nauki, a nauczycielom i dyrektorom zabrakło obiektywnego, zestandaryzowanego narzędzia potwierdzającego poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Okres przejściowy, jak rozpoczęcie przez ucznia nowego etapu edukacyjnego czy zmiana podstawy programowej, to moment, kiedy dyrektorzy i nauczyciele odczuwają szczególną potrzebę weryfikacji mocnych i słabych stron uczniów. Potwierdzeniem tego jest cieszący się wysokim zainteresowaniem Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów. Dyrektorzy i nauczyciele szkół z całej Polski od lat biorą udział w wydarzeniu, by sprawdzić poziom uczniów, zanim rozpoczną oni naukę w IV klasie.

Ze względu na potrzeby dyrektorów szkół i nauczycieli klas VI przygotowaliśmy Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM – jedyny sprawdzian zewnętrzny, w oficjalnej formule, który obiektywnie weryfikuje poziom wiedzy uczniów kończących klasę VI. Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty pomoże też szkołom w łagodnym wejściu w reformę edukacji w 2017 r.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty otrzymają do wyłącznej dyspozycji raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych szóstoklasistów. Dodatkowo nauczyciele otrzymają raporty z wynikami klasy uzupełnione o plany naprawcze oraz indywidualne raporty dla uczniów.

Zarówno  Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty, jak i Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty odbędą się w kwietniu:

NSS: 6 kwietnia

OSKT: 25 kwietnia

Zapisy na egzaminy są już otwarte!

 Dlaczego warto?

Próbne egzaminy z Operonem to cykl ogólnopolskich egzaminów wspierających dyrektorów, nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia, w tym w wyjątkowym czasie podsumowania każdego etapu edukacyjnego. Organizujemy je już od 2007 roku i nieustannie cieszą się one popularnością oraz wysoką oceną merytoryczną nauczycieli. Co roku w tych egzaminach bierze udział około 15 000 szkół!

Egzaminy Operonu pozwalają sprawdzić stopień opanowania materiału przez uczniów poprzez rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych opracowanych zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także oswoić uczniów z formułą, procedurami oraz atmosferą samego egzaminu. Ponadto nauczyciele ze szkół biorących udział w próbnych egzaminach otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych oraz bezpłatnych kursów internetowych podnoszących ich kwalifikacje związane z przygotowaniem uczniów do końcowych testów.

Egzaminy Operonu odbywają się w szkołach w całej Polsce tego samego dnia o tej samej godzinie, a arkusze są dostarczane do szkół w zabezpieczonych paczkach dzień przed egzaminem – zgodnie z procedurami CKE.