mloda dziewczyna rozmysla
Po ukończeniu zreformowanej szkoły podstawowej uczniowie wybierają naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. W każdym roku do końca lutego kuratorium oświaty przekazuje gminom i dyrektorom szkół podstawowych informacje o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, a także organizuje punkty informacyjne
o wolnych miejscach w tych szkołach.

 

Wzrost zainteresowania maturą międzynarodową

Aby ochronić uczniów przed niepotrzebnym stresem, warto zachęcić ich do podejmowania przemyślanych decyzji. Jedną z nich jest wybór między maturą krajową i międzynarodową. Tę decyzję najlepiej podjąć już w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

Program związany z przygotowaniem do matury międzynarodowej jest realizowany przez organizację IB (International Baccalaureate) na całym świecie. Każda szkoła, która przystąpi i ukończy proces autoryzacji, może stać się Międzynarodową Szkoła IB. Obecnie w programie IB uczestniczy już 5,175 tys. szkół w 157 krajach. W Polsce maturę międzynarodową można zdawać w 53 szkołach. Pierwsza szkoła wzięła udział w programie w roku 1993. Z roku na rok stale rośnie liczba przystępujących do egzaminu IB – na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrost wynosił ponad 40%.

Pomysłodawcami programu kończącego się międzynarodową maturą byli nauczyciele, którzy przygotowali koncepcję połączenia wysokiego standardu kształcenia z troską o indywidualny rozwój ucznia, wyrobienia jego wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz otwarcia się
na wielokulturowość.

Cele programu to:

 • ujednolicenie standardów kształcenia,
 • międzykulturowe zrozumienie,
 • akceptacja i szacunek,
 • możliwość podjęcia studiów i pracy w zawodzie za granicą.

 
Międzynarodowa matura znacząco różni się od krajowej. Jeśli uczeń zdecyduje się ją zdawać, musi wiedzieć, że zajęcia przygotowawcze oprócz języka polskiego realizowane są w języku obcym, przeważnie angielskim. Terminy, w których należy zadeklarować wybór zdawanych przedmiotów, są zupełnie inne niż w przypadku tradycyjnej matury.

Etapy krok po kroku:

 1. dokonanie wyboru szkoły objętej programem IB – już na koniec szkoły podstawowej,
 2. egzaminy wstępne z języka angielskiego i z matematyki,
 3. rozpoczęcie dwuletniego programu przygotowania do matury – uczeń wybiera 6 przedmiotów z każdej grupy, z których będzie zdawał egzamin dojrzałości,
 4. egzaminy maturalne – od 3 do 4 przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym,
 5. sprawdzanie testów w Wielkiej Brytanii.

 

Ostatnia prosta przygotowań do egzaminu ósmoklasisty

Już tylko 70 dni dzieli nas od pierwszego z egzaminów – języka polskiego. Mimo tego, że wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa
na ukończenie szkoły podstawowej, ma on kluczowe znaczenie w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to:

a) wyniki z egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z:

 • języka polskiego, matematyki  (mnożnik 0,35)
 • języka obcego nowożytnego (mnożnik 0,3)
   

b) przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

 
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

d) przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uczniowie już teraz mogą sprawdzić orientacyjną liczbę punktów, możliwą do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły średniej za pomocą kalkulatora punktów dostępnego na stronie takzdam.pl. Być może będzie to dla nich motywacją do nauki!

W ramach programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty cyklicznie udostępniamy diagnozy i testy, z których mogą korzystać wszyscy nauczyciele języka polskiego i matematyki uczący w klasach 6, 7 i 8. Wyniki, które uczniowie uzyskują ze wstępnych diagnoz, poszczególnych testów i Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, nauczyciele mogą wprowadzać do specjalnego systemu. Umożliwia on  śledzenie ścieżki rozwoju uczniów już od klasy szóstej. Jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie Operon. O programie przygotowań więcej pisaliśmy TU.

inforgrafika egzamin 8klasisty

Dla szkół, które uczestniczyły w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem, przygotowaliśmy dodatkowe arkusze egzaminacyjne w wersji elektronicznej. Pojawią się one w marcu na stronie egzaminy.operon.pl. Oprócz arkuszy otrzymają Państwo również karty odpowiedzi i transkrypcje nagrań z języków obcych, klucze odpowiedzi oraz kartoteki. Zachęcamy do przeprowadzenia Drugiej Edycji egzaminu próbnego w Państwa szkole w dowolnie wybranym przez Państwa terminie. Wierzymy, że rozwiązanie zadań opracowanych przez Operon pozwoli uczniom lepiej przygotować się państwowego egzaminu i zmotywować do nauki.
 

Publikacje TAK, ZDAM! przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Aby pomóc im w powtórkach i planowaniu nauki oraz przekazać pozytywną wiarę w sukces na egzaminie, opracowaliśmy serię podręczników TAK, ZDAM! Egzamin ósmoklasisty.

Materiał w publikacjach jest podany w sposób syntetyczny, przejrzysty i zawiera tylko niezbędną wiedzę wymaganą na egzaminie. Pracując nad tymi publikacjami, wzięliśmy pod uwagę zarówno wymagania i styl nauki obecnego ucznia, jak i potrzeby nauczyciela. Można z nich korzystać w klasie podczas zajęć, a także i indywidualnie w domu. Zostały tak opracowane, by pomoc uczniowi przećwiczyć wymagany materiał na egzaminie:

TAK, ZDAM! Język polski – przede wszystkim tłumaczy, podaje konkretne przykłady i pomaga przećwiczyć wszystkie wymagane formy wypowiedzi – najbardziej punktowane zadania na egzaminie.

TAK, ZDAM! Matematyka – w zwięzłej formie pomaga powtórzyć wszystkie wzory i zagadnienia oraz umożliwia ich wykorzystanie w wielu zadaniach i w arkuszach typu egzaminacyjnego.

W ramach każdego przedmiotu cały program przygotowawczy został podzielony na 2 publikacje:

Repetytorium – zadania, testy, arkusze, samouczki i pigułka teorii, czyli wszystko, co niezbędne do praktycznego ćwiczenia przed egzaminem. Publikacja zawiera też kod dostępu do dodatkowych testów i zadań w strefie nauki na takzdam.pl.

Niezbędnik z teorią – wiedza potrzebna do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych podana w skrótowej i przyjaznej formie.

publikacje tak zdam

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u osobistego konsultanta.
 

Źródło: ibo.org