Zachęcamy szkoły do zgłoszenia udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) z Operonem, który odbędzie się 7 maja 2020 r. Zapisy ruszają 16 stycznia!

 

Sprawdzian przyjazny dziecku 

W maju Maturzyści piszą egzamin dojrzałości, a najmłodsi uczniowie również podejdą do specjalnego sprawdzianu, który jest dla nich ważnym momentem podsumowującym etap edukacji wczesnoszkolnej. Choć Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty nie wpływa na wybór szkoły, a co za tym idzie – dalszej drogi naukowej, dostarcza wielu korzyści dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Uczniowie kończący klasę trzecią powinni być zaopatrzeni w określoną wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Ocena tych kompetencji jest bardzo ważna nie tylko dla nauczyciela, który prowadził klasę przez 3 lata, ale także dla przyszłych pedagogów,  rodziców i samego ucznia.

OSKT to wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny, który bada kluczowe umiejętności ucznia, takie jak: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie, wiedza o języku i sprawność rachunkowa oraz praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych. Jednocześnie jego formuła pozwala zapewnić duży komfort psychiczny uczniom, ograniczając stres towarzyszący  egzaminom.
 

baner oskt

Jednym z kluczowych elementów wyróżniających sprawdzian Operonu na tle innych „trzeciotestów”, to wykorzystanie narzędzi oceniania kształtującego. Każdy z małych uczestników otrzymuje indywidualny list skierowanego niego, opisujący  co wykonał poprawnie
wraz ze wskazówkami, jak i w których obszarach może się poprawić. Zachęcamy nie tylko nauczycieli, ale również rodziców do przeczytania listu
wraz z dzieckiem, dzięki czemu poczuje się ono wyjątkowe, docenione oraz zmotywowane.

Kolejnym nie mniej ważnym aspektem OSKT są sprawdzone i skuteczne elementy terapeutyczne, zapewniające komfort psychiczny w trakcie sprawdzianu. Innowacją jest film z Bratkiem oglądany przed sprawdzianem. Jego celem jest wyciszenie i pomoc w skupieniu się przed rozwiazywaniem zadań, natomiast Bajka Bratka uspokaja dzieci po zakończonych zadaniach. Bohaterem filmu i bajki terapeutycznej jest Bratek – postać znana i lubiana przez dzieci, która bawi, tłumaczy i oswaja je z nową, nieznaną sytuacją. Przekaz bajki sprawia, że dzieci czują się bardziej pewne siebie, cieszą się z sukcesów i uczą się doceniać swoje mocne strony. Poczucie własnej wartości ma niebagatelny wpływ na proces edukacyjny. Dziecko, które widzi swoje postępy, dostrzega sens wykonywanej pracy i jest lepiej zmotywowane do dalszych ćwiczeń,
co w rezultacie skutkuje lepszymi wynikami.
 

Harmonogram OSKT 2020 

XII edycja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem
 

harmonogram oskt cz1
harmonogram oskt cz 2

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon. W tym roku odbędzie się on 7 maja. Zapisy zostaną uruchomione w czwartek 16 stycznia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.egzaminy.operon.pl oraz u konsultantów pod numerem 58 679 00 00 i mailem: info@operon.pl.

Chcą Państwo podzielić się opinią o dotychczasowych doświadczeniach związanych z Ogólnopolskim Sprawdzianem Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem? Zapraszamy do wysyłania wiadomości na adres info@operon.pl  o tytule „Opinia o OSKT”.