Zbliża się czas podsumowania edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy taki test niewątpliwie może wywołać lęk u najmłodszych uczniów… Ale nie musi. Warto wybrać sprawdzony sposób na diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią, jakim jest Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Wcześniej jeszcze dobrze byłoby przygotować się do niego w odpowiedni sposób. Jak mogą Państwo wesprzeć swoich uczniów?

oskt

Stres egzaminacyjny – wróg czy sprzymierzeniec? 

Stres jest jednym z większych, a nawet z największych, wyzwań w obliczu sprawdzianów, egzaminów czy testów. Jednak istnieje znacząca różnica między małym a dużym zdenerwowaniem. Stres w niewielkich ilościach działa motywująco, natomiast zbyt duża jego ilość może stanowić trudną do przejścia blokadę.

Podsumowanie edukacji wczesnoszkolnej dostarcza niezbędnych wskazówek do planowania pracy z uczniem w kolejnych latach nauki. To jeden z powodów, dla których zakończenie klasy trzeciej to dla najmłodszych bardzo ważny moment w życiu. Jak wspierać uczniów w tym czasie?

Psychologowie są zgodni co do tego, że najmłodsi uczniowie nie mają mechanizmów, dzięki którym mogliby samodzielnie poradzić sobie z tą emocją. Trzecioklasiści mogą więc odczuwać niepokój przed pierwszym poważnym sprawdzianem. Sposobem na zaradzenie temu może być odpowiednie przygotowanie.

Rozgrzewka przed sprawdzianem = większa pewność siebie na sprawdzianie

Aby pomóc opanować uczniom lęk przed sprawdzianem, warto oswoić ich z zadaniami, które się na nim pojawią. Regularne ćwiczenia oraz świadomość tego, z czym będą mieli do czynienia, wzmocni ich pewność siebie. Pozwoli im również odkryć, jak wiele już potrafią.

Zadania, które przed sprawdzianem w maju dadzą okazję do ćwiczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich wypowiedzi, rozwiązywania zadań matematycznych czy rozumienia zjawisk przyrody, znajdują się w publikacji „Testy 3-klasisty. Ćwiczenia i odpowiedzi”. Dzieci mogą je rozwiązywać podczas pracy na lekcji, a także w domu. Testy składają się z dwóch zestawów arkuszy z języka polskiego, matematyki i przyrody. Zawierają odpowiednio dobrane, ciekawe dla dzieci i sprawdzone przez nauczycieli zadania wspierające opanowanie kompetencji wymaganych w podstawie programowej. W publikacji znajdują się także odpowiedzi do każdego arkusza oraz kartoteki testów.

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Jak Bratek pomaga trzecioklasistom radzić sobie ze stresem w czasie sprawdzianu?

Już za  tydzień uczniowie i uczennice z całej Polski napiszą Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT). Jest on źródłem informacji o tym, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować. To, co nauczyciele szczególnie doceniają i podkreślają w rozmowach z nami, to możliwość podsumowania kompetencji uczniów, przy jednoczesnym zadbaniu o dziecięce potrzeby i emocje. OSKT wyróżnia zastosowanie przyjaznej dziecku formuły z elementami terapeutycznymi. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami terapeutycznymi zapewniającymi komfort psychiczny w trakcie testu są film z Bratkiem oraz bajka Bratka:

  • film zostanie wyświetlony przed rozpoczęciem sprawdzianu – to forma zabawy i relaksacji, która obniża poziom stresu u trzecioklasistów;
  • bajka terapeutyczna „O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów” – to baza do rozmowy nauczyciela z uczniami po sprawdzianie o słabych i mocnych stronach oraz o odczuwaniu dumy z postępów.

 
Trochę się bałam, ale dzięki Bratkowi przeszła mi trema. Powiedział, że sprawdzian to nowa przygoda! – wspomina jedna z uczestniczek OSKT.

XVI edycja OSKT odbędzie się 9 maja 2024 r.

PANEL REJESTRACYJNY

 

Więcej na temat roli stresu przeczytają Państwo w artykule „Przed sprawdzianem trzecioklasisty – porady psychologa” (link poniżej). Wymieniono tam również konkretne rozwiązania wspierające oswajanie stresu.

 

Źródło:

Przed sprawdzianem trzecioklasisty – porady psychologa, https://operon.pl/Aktualnosci/Przed-sprawdzianem-trzecioklasisty-porady-psychologa (dostęp: 19.04.2024 r.).