Aby pomóc w przygotowaniu uczniów do osiągnięcia jak najlepszych wyników na Egzaminie Ósmoklasisty, przygotowaliśmy autorski program, którego istotnym elementem są diagnozy
na początek roku dla szósto-, siódmo- i ósmoklasistów.

 

Program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu ósmoklasisty. Wspiera nauczyciela
w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów.

Nauczycielom udostępniane są diagnozy na początek roku szkolnego, cykliczne testy w trakcie nauki oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce. Po wpisaniu wyników z poszczególnych testów do specjalnego systemu, system zaprezentuje raporty
i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów.

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

program wsparcie dla uczniow - egzmin osmoklasisty
 
Na program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty składają się z trzy kluczowe elementy:

Materiał sprawdzający:

 1. Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę przeprowadzany na początku roku szkolnego; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut.

Testy 1, 2, 3, 4 – testy w postaci zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej.

 1. Profil ucznia – specjalna  platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów. Śledzenie postępów każdego ucznia daje możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem.
 2. Ogólnopolski Próbny Egzamin:

Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem

 • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej.  Egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie.
 • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12–16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności.
 • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym.

 

Dlaczego warto przystąpić do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty?
 • przebieg identyczny z egzaminem państwowymjako jedyny zewnętrzny egzamin próbny ma arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce w zabezpieczonych paczkach dzień przed egzaminem – zgodnie z procedurami CKE,
 • próba generalna – pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,
 • plan powtórzeniowy –  wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje zadania do dalszej pracy z uczniami,
 • raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,
 • prosty system do automatycznego sprawdzania prac orazdiagnozowania stopnia opanowania materiału przez uczniów,
 • certyfikaty potwierdzające wysoką jakość kształcenia,
 • szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat, przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły,
 • promocja szkoły – rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie,
 • bezpłatne egzaminy kończące wybrane kursy internetowe organizowane przez Operon.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach:

 • język polski: 3 grudnia 2019 r.
 • matematyka: 4 grudnia 2019 r.
 • język angielski/język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.

 

Dyrektor zapisuje swoją szkołę do egzaminu – start zapisów już 2 września 2019

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji na stronie egzaminy.operon.pl lub u swojego osobistego konsultanta.