uczniowie pisza test w klasie
Wybór kierunku studiów oraz przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości to poważna i trudna decyzja, którą już niedługo będą musieli podjąć tegoroczni maturzyści. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem jest jedyną w Polsce miarodajną formą sprawdzenia dla uczniów.

 

W tym roku OgólnopolskaPróbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 19–22 listopada 2019r. Przebieg egzaminu i zastosowane procedury odzwierciedlają te obowiązujące podczas państwowego egzaminu. Arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są dostarczane do szkół w całej Polsce w tym samym dniu w zabezpieczonych paczkach dzień przed egzaminem – zgodnie z procedurami CKE. Program przygotowań do egzaminów państwowych to zarówno próbny egzamin, jak i publikacje egzaminacyjne oraz narzędzia dla nauczyciela umożliwiające sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów oraz zaplanowane powtórki z obszarów, które opanowali słabiej.
 

Jedyna taka próba generalna przed maturą 2020!

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które już od 12 lat odbywa się w tysiącach szkół w całej Polsce. Przez ten czas wspólnie z Państwem przygotowaliśmy do egzaminu dojrzałości ponad 2 miliony uczniów.

Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem.

Zgłoszenia przyjmujemy od 2 września do 16 października 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje:

Zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia:

 1. Język polski – poziom podstawowy
 2. Matematyka – poziom podstawowy
 3. Język obcy – poziom podstawowy (do wyboru: język angielski lub język niemiecki)
 4. Przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (do wyboru: język polski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, chemia, język angielski, język niemiecki)

Nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymują bezpłatny dostęp do platformy internetowej, w której znajdują się:

 • arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf
 • narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line
 • panel do wprowadzania wyników
 • szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów
 • indywidualne plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników
 • dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji próbnej matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2020 r.

 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:

 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3”
   w województwach
 • bezpłatny udział w wybranych kursach internetowych
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów gieldamaturalna.pl
dziewczyna rozwiazuje zadania

WIĘCEJ INFORMACJI                      ZGŁASZAM SZKOŁĘ

 
Wszelkie informacje na temat tegorocznej edycji egzaminu znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u swojego osobistego konsultanta.
 

patronat egzaminow