Wszyscy nauczyciele ze szkół zgłoszonych do Próbnej Matury z Operonem mogą wprowadzić wyniki uczniów do systemu – zarówno z pierwszej, jak i drugiej edycji egzaminu próbnego. Dlaczego warto to zrobić?

 

Od 1 lutego wprowadzono możliwość organizowania próbnych egzaminów na terenie szkoły. Minister Edukacji i Nauki w wypowiedzi dotyczącej bieżącej sytuacji w szkołach zaznaczył, że „w szkołach będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu państwowego, tzw. egzaminy próbne”.
 

Uruchomiono panel do wprowadzania wyników drugiej edycji Próbnej Matury z Operonem 

grafika wprowadzanie wynikow

W związku z trwającą pandemią w bieżącym roku szkolnym egzaminy maturalne będą przeprowadzone na podstawie zaktualizowanych wymagań egzaminacyjnych. Wszystkie szkoły zgłoszone do Próbnej Matury z Operonem mogą bezpłatnie pobrać dodatkowe arkusze w wersji elektronicznej, dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych. Arkusze opublikowano na stronie egzaminy.operon.pl i są dostępne po zalogowaniu do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do egzaminu próbnego. Oprócz arkuszy otrzymają Państwo również karty odpowiedzi, transkrypcje nagrań z języków obcych, klucze odpowiedzi oraz kartoteki.

Wszyscy nauczyciele ze szkół zgłoszonych do Próbnej Matury z Operonem mogą wprowadzić wyniki z  obu edycji egzaminów próbnych do naszego panelu, dzięki czemu będą mogli jeszcze dokładniej zweryfikować postępy maturzystów.
 

Dlaczego warto wprowadzić wyniki Próbnej Matury z Operonem?

Wszystkie szkoły biorące udział w Próbnej Maturze mają dostęp do panelu, w którym można:

  • wprowadzić wyniki uczniów zobu edycji Próbnej Matury z Operonem  NOWOŚĆ
  • otrzymać szczegółowy raport z podsumowaniem szkoły, klasy i uczniów,
  • szybko wskazać zadania sprawiające uczniom najwięcej trudności,
  • pobrać raporty indywidualne dla każdego ucznia,
  • wygenerować przedmiotowe plany powtórzeniowe dla klasy opracowane przez Operon,
  • otrzymać szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat przeznaczone do wyłącznej dyspozycji dyrektora szkoły,
  • otrzymać certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów.

 
Do końca bieżącego roku szkolnego mają Państwo możliwość wprowadzania wyników uczniów do systemu. Natomiast 31.03.2021 r. zostanie udostępniony raport oraz rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem.

Dzięki dostępowi do panelu przygotowania do egzaminu państwowego będą jeszcze skuteczniejsze. Generowane raporty są nie tylko cennym materiałem diagnostycznym, lecz także istotną informacją o postępach ucznia do przekazania rodzicom.

Wierzymy, że rozwiązanie zadań opracowanych przez Operon pozwoli uczniom lepiej przygotować się państwowego egzaminu i zmotywować do nauki.

Zapisy trwają! Szkołę można zgłosić >> TUTAJ