usmiechneci uczniowie
Z diagnoz i testów mogą korzystać wszyscy nauczyciele języka polskiego i matematyki uczący w klasach 6, 7 i 8. Wyniki, które uczniowie uzyskają ze wstępnych diagnoz, poszczególnych testów i  Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, nauczyciele mogą wprowadzić do specjalnego systemu. Jest on dostępny bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie Operon już od 13 września.

 

Na początku roku szkolnego na stronie operon.pl ponownie udostępniliśmy diagnozy sprawdzające poziom wiedzy uczniów klas 6, 7 i 8. Systemy diagnoz oraz indywidualnego profilu ucznia dostępne w naszym serwisie zostały uruchomione w zeszłym roku. Widzimy, że cieszą się one rosnącą popularnością, a to oznacza, że są pomocne w weryfikacji wiedzy Państwa uczniów „na starcie”.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnych diagnoz oraz stworzenia indywidualnych profili uczniów w panelu nauczyciela. Kompleksowy program przygotowania do egzaminów państwowych to nie tylko publikacje egzaminacyjne i próbne egzaminy, lecz także nowoczesne narzędzia dla nauczyciela, dzięki którym można zdiagnozować ucznia, rozpoznać jego potencjał oraz zaplanować ścieżkę jego rozwoju już od pierwszych dni w szkole.
 

Trzy powody, dla których warto stworzyć Indywidualny Profil Ucznia

1. Jego obsługa jest prosta i dostosowana do realiów szkolnych

Przygotowany przez nas system jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie Operon. Jest generowany na podstawie wprowadzanych przez nauczyciela wyników diagnoz, testów oraz Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Umożliwia zaznaczenie nieobecności ucznia na danym teście, podzielenie klasy na zespoły czy wprowadzenie osobno wyników poszczególnych grup.

2. Pokazuje poziom wiedzy ucznia na poszczególnych etapach przygotowań do egzaminu

Wskazuje te umiejętności, nad którymi należy intensywniej popracować. Tym samym ułatwia precyzyjne zaplanowanie indywidualnych przygotowań do egzaminu ósmoklasisty i opracowanie strategii już od szóstej klasy. Po wprowadzeniu wyników z danego testu nauczyciel otrzymuje szczegółowy raport dotyczący umiejętności egzaminacyjnych każdego ucznia w klasie. Nauczyciel może porównywać postępy ucznia, generując zestawienie wyników uzyskanych na poszczególnych testach. Ma także możliwość sprawdzenia, jak dany uczeń wypada
na tle klasy. Zestawienia po wydrukowaniu mogą być przydatne podczas zebrań z rodzicami czy przy omawianiu planu pracy.

3.  Ułatwia precyzyjne zaplanowanie przygotowań do egzaminu

Diagnozy i testy zawierają zadania typu egzaminacyjnego i sprawdzają ten zakres materiału, który jest aktualnie realizowany
(zgodnie z harmonogramem podstawy programowej). 

profil ucnzia

 

Przydatne raporty do śledzenia postępów w nauce do egzaminu ósmoklasisty

W ramach języka polskiego raport pokazuje poziom opanowania obszarów:

  • kształcenie literackie i kulturowe,
  • kształcenie językowe,
  • tworzenie wypowiedzi,
  • samokształcenie,
  • umiejętność pisania wypracowań.

 
W przypadku matematyki raport pokazuje poziom opanowania następujących umiejętności:

  • sprawność rachunkowa,
  • wykorzystanie i tworzenie informacji,
  • rozumowanie i argumentacja.

  

Z obu przedmiotów nauczyciel otrzymuje także informację, z jakimi typami zadań uczeń radzi sobie dobrze, a z którymi ma kłopot. Dzięki Indywidualnemu Profilowi Ucznia może więc bardzo dokładnie zaplanować cykl powtórek i zindywidualizować przygotowania do egzaminu ósmoklasisty już od szóstej klasy.

Dodatkowo Dyrektorzy szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji
raport z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych ósmoklasistów.
 

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach:

język polski: 3 grudnia 2019 r.

matematyka: 4 grudnia 2019 r.

język angielski/język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.

 
Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u osobistego konsultanta.