Zachęcamy do wprowadzenia wyników Bezpłatnych Arkuszy Testów Szóstoklasisty oraz Siódmoklasisty do systemu, który został uruchomiony 23 maja 2019 r. Testy są częścią autorskiego kompleksowego programu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty, opracowanego specjalnie dla nauczycieli.

Uczestnictwo w naszym programie umożliwi zarówno nauczycielom, jak i uczniom rzetelne sprawdzenie wiedzy oraz zapoznanie się z wymogami egzaminu ósmoklasisty. Otrzymane wyniki pomogą nauczycielom w indywidualizacji przygotowań
do egzaminu kończącego szkołę podstawową, a także zmotywują uczniów do dalszej nauki.

Wszyscy zalogowani użytkownicy, mający aktywne konto na stronie www.operon.pl, mogą bezpłatnie pobrać testy w formacie PDF. Wraz
z arkuszami na stronie zostaną umieszczone odpowiedzi oraz plany powtórzeniowe.  Wyniki testów można wpisywać w specjalnym systemie
w profilu ucznia. W podsumowaniu wyników zostaną zaprezentowane raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie – więcej informacji tutaj.