Znamy wyniki matur 2021! Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym w maju 2021 roku. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), zostaną udostępnione 10 września 2021 r.

 

baner wyniki matury 2021

 
Od 5 lipca maturzyści mogą sprawdzać wyniki egzaminów maturalnych na kontach w systemie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
 

Matura 2021 – wyniki egzaminu w terminie głównym

Egzaminy maturalne w terminie głównym odbyły się w dniach 4–20 maja 2021. W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Jednego egzaminu nie zdało 17,7 proc. uczniów, dwóch – 6,1 proc. i trzech – 1,7 proc. W przypadku liceów ogólnokształcących pozytywny wynik osiągnęło 81 proc. zdających, w technikach – 64 proc. Prawo do poprawki ma odpowiednio 13,2 proc. i 24,9 proc. uczniów.
 

 

Wszyscy zdający

Absolwenci liceum ogólnokształcącego

Absolwenci technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

273419

100%

167504

100%

105915

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

203593

74,5%

135736

81,0%

67857

64,0%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia br.)

48366

17,7%

22037

13,2%

26329

24,9%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

21460

7,8%

9731

5,8%

11729

11,1%

Źródło: MEiN

 

Jak wypadli na egzaminach tegoroczni maturzyści?

W tym roku ze względu na pandemię nie był przeprowadzany ustny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Maturzyści najsłabiej napisali egzamin z matematyki, który zdało 79 proc. uczniów. W przypadku uczniów liceów ogólnokształcących było to 84 proc. Średnia punktów uzyskana z tego egzaminu to 56 punktów. Język polski zdało 93 proc. uczniów, język angielski – 94 proc., język francuski – 97 proc., język hiszpański – 96 proc., język niemiecki – 85 proc.

Najlepiej wypadli uczniowie w województwie podlaskim. Egzamin maturalny zdało tam 81 proc. abiturientów. Z kolei najsłabiej matura wypadła w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zdało ją 70 proc. absolwentów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Źródło:

  1. MEiN, wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-maturalnego-przeprowadzonego-w-terminie-glownym-w-maju-2021-r (dostęp: 06.07.2021).
  2. CKE, Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 r. (dostęp: 06.07.2021).