Zgodnie z zapowiedzią XIV edycja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) odbędzie się 12 maja.

  

baner oskt

Przebieg tegorocznej edycji OSKT 

Termin OSKT został ustalony na 12 maja.

Tegoroczny sprawdzian będzie składał się z dwóch części podstawowych:

  • języka polskiego,
  • matematyki

 
oraz z części dodatkowej – przyrody.

Na rozwiązanie pierwszej części testu z języka polskiego – z zakresu słuchania ze zrozumieniem – uczniowie mają 15 minut, a na wykonanie części drugiej – z zakresu czytania ze zrozumieniem – mają 35 minut. Pomiędzy częściami jest zalecane zrobienie 5-minutowej przerwy. Na rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie mają 45 minut. Między językiem polskim a matematyką należy zrobić 15 minut przerwy. Test z przyrody, trwający 20 minut, może odbyć się tuż po teście z matematyki lub w innym dowolnie wybranym przez nauczyciela terminie, na przykład podczas lekcji.

Drukowane arkusze zostaną dostarczone do szkół na adres podany w zgłoszeniu. Do pobrania ze strony internetowej po zalogowaniu czekają na Państwa następujące materiały:
- materiały relaksacyjne dla uczniów - film z Bratkiem, który uczniowie oglądają przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, a także bajka z Bratkiem, która pomoże im zrozumieć emocje związane z OSKT. Bajkę mogą przeczytać rodzice lub nauczyciele;
- nagranie sprawdzające kompetencje słuchania ze zrozumieniem oraz jego transkrypcja;
- instrukcja dla rodzica i nauczyciela dotycząca przeprowadzenia sprawdzianu.

Po sprawdzianie 13 maja nastąpi:

  • opublikowanie na egzaminy.operon.pl kluczy odpowiedzi, kartotek i kart oceniania kształtującego wraz z instrukcją;
  • uruchomienie panelu do wprowadzania wyników dla nauczycieli (egzaminy.operon.pl). Panel umożliwia sporządzenie raportu z wyników sprawdzianu. Pozwoli nauczycielom sformułować ocenę opisową oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem. Wystarczy zalogować się lub założyć konto na platformie operon.pl.

 

Życzymy uczniom jak najlepszych wyników na sprawdzianie, a Państwu – satysfakcji z pracy z najmłodszymi. Mamy nadzieję, że wyniki sprawdzianu będą pomocne w rozwijaniu kompetencji Państwa uczniów w dalszych etapach nauki.

Szczegółowe informacje o Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem znajdą Państwo tutaj.