Dla ósmoklasistów próbny egzamin był ważnym wydarzeniem – mieli szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy i przekonać się, z czym radzą sobie lepiej, a co powinni jeszcze powtórzyć przed państwowym egzaminem w kwietniu. Tym bardziej, że są pierwszym rocznikiem podchodzącym do tego testu.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem odbył się w dniach 27‒29 listopada i była to jego pierwsza edycja. Uczniowie mogli sprawdzić poziom wiedzy i zobaczyć, co powinni powtórzyć przed kwietniowym egzaminem. 

W dalszej nauce pomoże i uczniom, i nauczycielom plan powtórzeniowy przygotowany przez Operon. Dzięki niemu zyskają plan nauki opracowany odpowiednio do wyników, który mogą w sensowny sposób wykorzystać w dalszych przygotowaniach. 

Najwięcej uczniów zdawało próbny egzamin z Operonem w województwach mazowieckim i śląskim, zaraz za nimi znalazły się podkarpackie, małopolskie i pomorskie. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje próbny egzamin, zachęcamy nauczycieli do wprowadzenia wyników swoich  uczniów do specjalnego panelu na stronie Operonu, który jest dostępny po zalogowaniu się. 

Raport dla każdego nauczyciela

Po wprowadzeniu wyników swoich uczniów nauczyciele otrzymają szczegółowy raport z rezultatami placówki, klasy i uczniów, z którego dowiedzą się również, jaką pozycję zajmuje ich szkoła na tle kraju i województwa. Dzięki informacjom zawartym w raporcie nauczyciele będą mogli szybko wskazać zadania sprawiające uczniom najwięcej trudności i wdrożyć opracowany przez Operon plan naprawczy. Zawiera on dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Dzięki temu przygotowania do egzaminu państwowego będą jeszcze skuteczniejsze i kompleksowe. 

[Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadzanie wyników”.]

Prezentacja raportów ogólnopolskich dla szkół, które wprowadziły wyniki, nastąpi w styczniu.