Na początku oficjalnego listu czy maila piszmy: „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani”, „Szanowni Państwo”. W przypadku niektórych osób do tego powitania należy dodać odpowiedni tytuł, np. „Szanowna Pani Dyrektor”. Jeśli korespondencja jest mniej oficjalna, gdy łączą nas z adresatem serdeczniejsze stosunki, możemy się zwrócić do niego np. tak: „Panie Piotrze”, „Drodzy Państwo”.

Jak jest w korespondencji nieoficjalnej? Formuły przyjęte wśród znajomych są różne ‒ występuje tu także „witam”. Ale jeśli wiadomość jest skierowana do nieznanych osób, np. na forum internetowym, albo po prostu ma być zgodna z dobrym zwyczajem ‒ wybierz inne powitanie, ponieważ to gospodarz wita gości, a osoba ważniejsza tę mniej ważną. Tak jest to przyjęte w polszczyźnie, choć zapewne sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy.