Wokół nas jest wiele produktów reklamowanych jako towar nowej generacji. Mamy nowej generacji: konsole do gry, telewizory, procesory, golarki rotacyjne, żyletki i wiele, wiele innych. Aż chce się zaśpiewać za Pidżamą Porno: Jak ja nienawidzę twojej generacji... 

Generacja to inaczej pokolenie – ogół ludzi, zwierząt i roślin żyjących w tym samym czasie oraz będących w podobnym wieku. Generacja to także grupa urządzeń, pojazdów, produktów o podobnym typie budowy, powstałych na podobnym etapie rozwoju myśli technicznej. Właśnie w tym drugim znaczeniu wyraz „generacja” jest nadużywany. Lepiej więc w przypadku wymienionych na wstępie produktów używać takich określeń, jak: rodzaj, typ, seria, np. nowa seria golarek rotacyjnych. 

Co więcej, połączenie rzeczownika „generacja” z rzeczownikiem oznaczającym produkt drobny, o prostej budowie, nie jest poprawne. O ile więc „nowa generacja samochodów” jest do przyjęcia, to „nowa generacja żyletek” – już nie.