Ruszyła II edycja programu Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Tegoroczna edycja koncentruje się na wsparciu nauczycieli realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole – zwłaszcza na ich dobrostanie. „Edukacja”, „wsparcie”, „pomoc” to trzy hasła przyświecające twórcom projektu. Parasolem dla nich jest współpraca, ważna i cenna na każdym etapie. Warto stać się częścią społeczności pasjonatów edukacji i uczyć się od najlepszych. 

 

II edycja Programu Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Przełamujemy bariery, uczymy się razem”

II edycja ptd

Ponad trzydzieści lat społecznej służby uczniom z dysleksją, ich rodzicom, ale też nauczycielkom i nauczycielom, specjalistkom i specjalistom w szkołach, pozwoliło zgromadzić bogate doświadczenie i wyciągnąć wiele wniosków dotyczących potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w edukację uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się. Współpracując z wieloma szkołami w całej Polsce, będąc w kontakcie z oddziałami PTD rozsianymi po mniejszych i większych miastach, zbierając materiał i pracując u podstaw, udało się wypracować kanon dobrych praktyk, które warto wdrażać w szkołach.

Odchodząc od idei rewolucyjnych zmian na rzecz pracy u podstaw i metody małych kroków, Polskie Towarzystwo Dysleksji chce zaprosić do korzystania z wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezwykłych i kreatywnych osobowości świata edukacji. Wychodząc z założenia, że najmniejsza zmiana w kierunku otwarcia na relacyjność, na ucznia i jego rzeczywiste potrzeby, na wyjście naprzeciw oczekiwaniom pokolenia żyjącego w zwichrowanym świecie będzie drogą ku satysfakcji wszystkich zaangażowanych stron, zespół projektowy PTD proponuje przygodę edukacyjną, która może stać się inspiracją dla całych zespołów rad pedagogicznych. Założenia II edycji programu Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Przełamujemy bariery, uczymy się razem” obejmują nie tylko wzmacnianie umiejętności kadry, lecz także samoozaopiekowanie, troskę o dobrostan, wgląd w kompetencje cenne, ale dotąd niewykorzystywane w szkole.

Udział szkoły w programie to nie tylko budowanie wizerunku szkoły przyjaznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie proponowane przez PTD zakłada wskazywanie kierunków, konsultowanie, prezentowanie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń na temat likwidowania barier edukacyjnych oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu zaopiekowania uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doświadczenie wskazuje, że korzyści z programu płyną nie tylko dla uczniów z dysleksją – całe społeczności widzą profity i przyrosty kompetencji w różnych obszarach. Sukces pierwszej edycji wskazuje zarówno na potrzebę takiego niestandardowego wsparcia, jak i na słuszność obranego kierunku. Aktywne włączanie szkół w bieżącą ewaluację projektu pozwala dokładnie poznawać potrzeby szkół i placówek, a także reagować czy proponować rozwiązania. Sieciowanie szkół na skalę ogólnopolską jest też dodatkową przygodą i źródłem satysfakcji wielu nauczycieli, nauczycielek, specjalistów i specjalistek.

Zapisz szkołę do programu

 
Pierwszy webinar już 23 listopada

Doświadczenie zawodowe podpowiada mi, że wiele w życiu zależy od sztuki motywowania siebie. Kiedy odczuwamy autentyczną motywację, nasze wysiłki zabierają nas tam, gdzie pragniemy być. Praca staje się przyjemniejsza, a cele – łatwej osiągalne. Dzieląc się swoimi pomysłami, pragnę więc dodać Ci energii do tego, by z entuzjazmem iść naprzód. Mam także nadzieję, że pomogę Ci zapobiegać wypaleniu zawodowemu i zobojętnieniu wobec codziennych zadań. Dlatego podczas webinaru nawiążę do mojej przygody z Metodą Ortograffiti z Bratkiem. Opowiem, jak niełatwa praca terapeuty stała się moją zawodową pasją – mówi Małgorzata Rożyńska o swoim webinarze.

webinary

 
Program najbliższych webinarów 

 

Imię i nazwisko prowadzącego

Temat webinaru

23.11

Małgorzata Rożyńska

Dobre praktyki w terapii dzieci ryzyka dysleksji. Współautorka Metody Ortograffiti z Bratkiem o swojej pracy

7.12

Marta Młyńska

Mów do siebie dobrze, czyli jak unicestwić krytyka wewnętrznego

18.01

Joanna Gadomska

Jak zarządzać sobą w czasie

15.02

Izabela Jaskólska

Indywidualizacja kształcenia a czynniki wpływające na funkcjonowanie uczniów

22.02

Marta Jankowska

Picture booki jako twórcza oś działań edukacyjnych

15.03

Anna Konarzewska

Jak wspierać uczniów w świecie, który jest (do) BANI? Must have na godziny wychowawcze

22.03

Marta Florkiewicz-Borkowska

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach – kuferek inspiracji

12.04

Marta Badowska

Projekty edukacyjne jako sposób na współpracę z uczniem

19.04

Łukasz Szeliga

Nie czekaj, aż Cię ktoś zauważy. Pokaż się! Budowanie marki osobistej z wykorzystaniem social media

 

Wszystkie webinary w ramach programu odbywają się na platformie Mobilna szkoła. Serdecznie zapraszamy do udziału!